Επιστροφές φόρου ύψους 780,9 εκατ. ευρώ χρωστάει η Εφορία

Επιστροφές φόρου ύψους 780,9 εκατ. ευρώ χρωστάει η Εφορία

Τα 458,6 εκατ. ευρώ αφορούν εκκρεμείς επιστροφές άνω των 90 ημερών

Σε σημαντικά υψηλό ποσό παραμένουν οι οφειλές του Δημοσίου σε ιδιώτες από επιστροφές φόρου, φθάνοντας συνολικά το ποσό των 780,9 εκατ. ευρώ.

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων άνω και κάτω των 90 ημερών περιορίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2018 στο παραπάνω ποσό, από 1,399 δισ. ευρώ που ήταν τον αντίστοιχο μήνα του 2017, ωστόσο παραμένουν υψηλές. Η μείωση προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία για την πορεία τους τα τελευταία χρόνια, τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σωρευτικά κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 5,324 δισ. ευρώ και υπερκάλυψαν σημαντικά τον στόχο των 3,648 δισ. ευρώ, που είχε τεθεί για το ίδιο διάστημα.

Αξιοσημείωτο είναι, ότι από τα 789,9 εκατ ευρώ των εκκρεμών επιστροφών κατά τον Δεκέμβριο του 2018, τα 458,6 εκατ ευρώ αφορούν εκκρεμείς επιστροφές άνω των 90 ημερών και από αυτές για ποσό ύψους 254,4 εκατ. ευρώ έχουν αποσταλεί ειδοποιήσεις στους φορολογούμενους, να προχωρήσουν στις ενέργειες που προβλέπονται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι επιστροφές.

Παρακαλούμε περιμένετε ...