Πότε εκπνέει η προθεσμία δήλωσης ακινήτου στο μητρώο βραχυχρόνιων μισθώσεων

Πότε εκπνέει η προθεσμία δήλωσης ακινήτου στο μητρώο βραχυχρόνιων μισθώσεων

Στις 30 Νοεμβρίου πρέπει να έχουν δηλωθεί τα ακίνητα, αλλά και όσες μισθώσεις έχουν γίνει από 1-1-2018 έως 30-8-2018

Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου έχουν προθεσμία, όσοι διαθέτουν ακίνητα στο Airbnb ή άλλη πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, να δηλώσουν τα ακίνητα που εκμεταλλεύονται, μέσα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής της ΑΑΔΕ.

Η ημερομηνία αυτή αφορά τις μισθώσεις που έγιναν από την 1η Ιανουαρίου του 2018 μέχρι και τις 30 Αυγούστου του 2018. Επιπλέον υπάρχει η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής σε ειδική ημερολογιακή φόρμα (calendar). Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα επισκόπησης των δηλώσεων αναλυτικά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες της ΑΑΔΕ προς τους έχοντες ακίνητα στο Airbnb :

  • Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb όπου ο πελάτης αναχώρησε έως τις 30 Αυγούστου 2018, θα πρέπει να δηλωθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018.
  • Βραχυχρόνιες μισθώσεις με ημερομηνία αναχώρησης του πελάτη από τις 31 Αυγούστου και μετά δηλώνονται μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή.
  • Μηδενικές δηλώσεις το σύστημα δεν δέχεται. Δηλαδή στην περίπτωση που για έναν μήνα δεν υπάρχουν αναχωρήσεις, οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ακινήτων που μισθώνονται μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορμών (Airbnb, HomeAway, Booking) δεν υποβάλουν δήλωση.

Για μισθώσεις τύπου Airbnb που έγιναν το διάστημα από 1-1-2018 έως και 30-8-2018 και για τις οποίες έχουν υποβληθεί Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης, θα πρέπει να καταχωρηθούν ξανά στη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Οι υπόχρεοι θα πρέπει να υποβάλλουν συγκεντρωτική -ανά ακίνητο- Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής, στην οποία θα συμπεριληφθούν όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που έχουν συναφθεί από 1-1-2018 έως 30-8-2018.

Στην οθόνη της Δήλωσης Βραχυχρόνιας διαμονής στην διεύθυνση www.aade.gr, συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία:

Στοιχεία διαμονής

  • Άφιξη: την ημερομηνία της πρώτης άφιξης μισθωτή μέσα στο 2018 π.χ. 01/01/2018
  • Αναχώρηση: την ημερομηνία αναχώρησης π.χ. 31/10/2018
  • Συνολικό εισπραχθέν μίσθωμα: To άθροισμα των επιμέρους μισθωμάτων
  • Τρόπος πληρωμής μισθώματος: Επιλέγετε τον τρόπο πληρωμής από τη λίστα και σε περίπτωση που δεν είναι ίδιος για όλες τις επιμέρους μισθώσεις επιλέγετε «Λοιποί»
  • Ηλεκτρονική πλατφόρμα: Επιλέγετε από τη λίστα «Συγκεντρωτική Δήλωση για το έτος 2018»

Στοιχεία μισθωτή

  • ΑΦΜ: Πληκτρολογείτε 9 μηδενικά
  • Ονοματεπώνυμο μισθωτή: Συμπληρώνεται αυτόματα από την εφαρμογή με την ένδειξη «ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ»

Στη συνέχεια, από το μενού «Ενέργειες», επιλέγετε «Οριστικοποίηση», προκειμένου να υποβάλετε τη «Συγκεντρωτική Δήλωση για το έτος 2018» ή «Προσωρινή αποθήκευση» σε περίπτωση που θέλετε να επεξεργαστείτε τη δήλωσή σας σε δεύτερο χρόνο.

Παρακαλούμε περιμένετε ...