Στα 323,378 δισ. ευρώ το δημόσιο χρέος στο τέλος του β΄ τριμήνου

Στα 323,378 δισ. ευρώ το δημόσιο χρέος στο τέλος του β΄ τριμήνου

Κατά 14,3 δισ. ευρώ αυξήθηκε το χρέος της χώρας σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Στα 323,378 δισ. ευρώ ανήλθε το δημόσιο χρέος στο τέλος του β΄ τριμήνου φέτος, από 309,091 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης.

Για τόκους καταβλήθηκε ποσό ύψους 1,67 δισ. ευρώ (το 8,2% των συνολικών δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης) έναντι 1,424 δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2017 (το 7% των συνολικών δαπανών). Από την ίδια έρευνα προκύπτουν επίσης τα εξής:

- Τα συνολικά έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 20,188 δισ. ευρώ από 20,419 δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2017.

- Οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία ήταν 4,731 δισ. ευρώ από 4,919 δισ. ευρώ (αποτελούν το 23,4% των συνολικών εσόδων από 24,1% πέρσι).

- Οι φόροι στην παραγωγή και στις εισαγωγές ήταν 6,869 δισ. ευρώ από 7,063 δισ. ευρώ (το 34% των συνολικών εσόδων από 34,6% πέρσι).

- Οι κοινωνικές εισφορές ανήλθαν σε 6,499 δισ. ευρώ από 6,505 δισ. ευρώ (το 32,2% των συνολικών εσόδων από 31,9% πέρσι).

- Οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 20,368 δισ. ευρώ από 20,27 δισ. ευρώ το β’ τρίμηνο πέρσι.

- Οι πρωτογενείς δαπάνες ανήλθαν σε 18,698 δισ. ευρώ από 18,846 δισ. ευρώ (αποτελούν το 91,8% των συνολικών δαπανών από 93% πέρσι).

- Οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας ήταν 5,402 δισ. ευρώ από 5,318 δισ. ευρώ (το 26,5% των συνολικών δαπανών από 26,2% πέρσι).

- Οι κοινωνικές παροχές ήταν 9,081 δισ. ευρώ από 9,319 δισ. ευρώ (αποτελούν το 44,6% των συνολικών δαπανών από 46% πέρσι).

Παρακαλούμε περιμένετε ...