Μεγάλο το οικονομικό κόστος της ανεργίας των νέων

Σοβαρές συνέπειες στις ευρωπαϊκές οικονομίες έχει η αύξηση της ανεργίας στους νέους, όπως αποδεικνύει έρευνα της Eurofound.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, το κόστος των νέων που δε βρίσκονται σε απασχόληση, εκπαίδευση ή πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε το 2011 στα 153 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά 34 δισ. σε σχέση με το 2008 λόγω της αύξησης των μη απασχολούμενων νέων κατά 18% από το 2008.

Ειδικά για την Ελλάδα, στην έρευνα αναφέρεται ότι το κόστος των μη απασχολούμενων νέων αγγίζει τα επτά εκατομμύρια ευρώ, ποσό μου μεταφράζεται σε πάνω από 3,2% του ΑΕΠ της χώρας. Μάλιστα, η Ελλάδα εμφανίζει τις μεγαλύτερες απώλειες στον τομέα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Ρουμανία.

Παρακαλούμε περιμένετε ...