Στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου το θέμα των δανείων σε ελβετικό φράγκο

Στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου το θέμα των δανείων σε ελβετικό φράγκο

Το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε ότι δημιουργείται ζήτημα γενικοτέρου ενδιαφέροντος

Στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα κριθεί το ζήτημα της καταχρηστικότητας ορισμένων όρων, που περιέχονται στις δανειακές συμβάσεις σε Ελβετικό φράγκο.

Συγκεκριμένα, το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου με την υπ. αριθμ. ΑΠ 884/ 2018 απόφαση του έκρινε, ότι δημιουργείται ζήτημα γενικοτέρου ενδιαφέροντος και είναι αναγκαίο να παραπεμφθούν στην πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η υπόθεση αναίρεσης, που είχε ασκηθεί κατά απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία απορρίφθηκε ως μη νόμιμη αγωγή, με την οποία δανειολήπτης είχε ζητήσει, αφενός να αναγνωριστεί ότι είναι άκυρος, ως καταχρηστικός ο όρος καταρτισθείσας δανειακής σύμβασης σε ξένο νόμισμα (Ελβετικό Φράγκο) και να αναγνωρισθεί ως μόνη ισχύουσα ρήτρα μετατροπής σε ευρώ του οφειλομένου στο ξένο νόμισμα ποσού, η συναλλαγματική ισοτιμία των δύο νομισμάτων που ίσχυε κατά τον χρόνο εκταμιεύσεως του δανεισθέντος ποσού.

Υπενθυμίζεται, ότι το ζήτημα ξέσπασε στις 15 Ιανουαρίου 2015, όταν η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας προέβη σε άρση του κλειδωμένου ορίου ισοτιμίας ευρώ/ελβετικού φράγκου, με αποτέλεσμα την ανατίμηση του έναντι του κοινού νομίσματος της Ευρωζώνης. Ως αποτέλεσμα, χιλιάδες δανειολήπτες που είχαν δανειστεί μέχρι τότε με κλειδωμένη την ισοτιμία των δύο νομισμάτων, είδαν το ύψος των δανείων τους σε ελβετικό φράγκο να εκτινάσσονται στα ύψη και να αντιμετωπίζουν πρόβλημα αποπληρωμής τους.