Πως η Σανγκάη εξελίσσεται σε διεθνές οικονομικό κέντρο

Πως η Σανγκάη εξελίσσεται σε διεθνές οικονομικό κέντρο

Νέα μέτρα απελευθέρωσης του τραπεζικού τομέα, της αγοράς ομολόγων και του ασφαλιστικού τομέα

Η Σανγκάη ανακοίνωσε νέα μέτρα για την περαιτέρω απελευθέρωση των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, προς τον γενικό στόχο να εξελιχθεί σε ένα διεθνές οικονομικό κέντρο.

Στο άμεσο μέλλον η κινεζική πόλη θα προχωρήσει ακόμη περισσότερο στην απελευθέρωση του τραπεζικού τομέα, της αγοράς ομολόγων, αλλά του ασφαλιστικού τομέα, σύμφωνα με την αρμόδια δημοτική αρχή για τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Οι τράπεζες που έχουν ξένη χρηματοδότηση, θα ενθαρρύνονται για την ίδρυση θυγατρικών εταιριών και υποκαταστημάτων στην Σανγκάη. Παράλληλα, η πόλη θα υποστηρίζει την ίδρυση χρηματοοικονομικών εταιριών διαχείρισης ομολόγων, αλλά κι επενδυτικών εταιριών και ταμείων, με το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών τους να στηρίζεται από το ξένο κεφάλαιο.

Επίσης, το πλαίσιο δραστηριοτήτων των ασφαλιστικών εταιριών που έχουν έδρα την Σανγκάη και χρηματοδοτούνται από ξένα οικονομικά κεφάλαια, θα διευρυνθεί. Η χρηματοοικονομική αγορά θα διευρυνθεί ακόμη περισσότερο, ενώ η πόλη θα υποστηρίζει επενδυτές του εξωτερικού για την επένδυση των κεφαλαίων τους στην τοπική αγορά ομολόγων.

Ειδικά επενδυτικά μέτρα θα υλοποιηθούν και για την προσέλκυση καινοτόμων επιχειρήσεων, προκειμένου να μεταφέρουν τις δραστηριότητες, την εμπειρία και τα επενδυτικά τους κεφάλαια στην Σανγκάη.

Παρακαλούμε περιμένετε ...