Νέα οδηγία της ΕΕ για την ενίσχυση της εξοικονόμησης ενέργειας των κτιρίων

Νέα οδηγία της ΕΕ για την ενίσχυση της εξοικονόμησης ενέργειας των κτιρίων

Στόχος η μέγιστη ενεργειακή απόδοση και η μείωση κατά 80%-95% των εκπομπών ρύπων

Σε ψηφοφορία στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τίθεται την Τρίτη 17 Απριλίου η νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την εξασφάλιση της μέγιστης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων στην ΕΕ έως το 2050.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας οδηγίας, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν εθνικές μακροπρόθεσμες στρατηγικές για τη στήριξη της ανακαίνισης οικιστικών και μη οικιστικών κτιρίων. Θα πρέπει ακόμη να υιοθετήσουν έναν εθνικό χάρτη πορείας, προκειμένου να πετύχουν το μακροπρόθεσμο στόχο του 2050, όσον αφορά τη δημιουργία ενός εθνικού κτιριακού δυναμικού με υψηλή ενεργειακή απόδοση και χωρίς ανθρακούχες εκπομπές, με ειδικά ορόσημα για το 2030 και το 2040.

Η νέα οδηγία προβλέπει επίσης την δημιουργία υποδομής ηλεκτροκίνησης, μέσω της ανάπτυξης σημείων επαναφόρτισης για τα ηλεκτρικά οχήματα σε όλα τα καινούρια μη οικιστικά κτίρια, αναφορά στον στόχο για μείωση των εκπομπών ρύπων στην ΕΕ κατά 80%-95%, ένα εργαλείο («δείκτη ευφυΐας») το οποίο θα μετρά πόσο ευέλικτα είναι τα νέα κτίρια, στο να προσαρμόζονται στις ανάγκες των κατοίκων τους, μειώνοντας τη χρήση ενέργειας.

Η επικαιροποιημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων είναι η πρώτη από τις οκτώ νομοθετικές προτάσεις του πακέτου «Καθαρή ενέργεια για όλους», το οποίο κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2016. Οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατέληξαν σε άτυπη συμφωνία επί της οδηγίας στις 19 Δεκεμβρίου 2017.

Παρακαλούμε περιμένετε ...