Η άδεια μητρότητας αυξάνει την αποδοτικότητα των εργαζομένων

Η Αυστραλία ψήφισε ένα νόμο για τις γονικές άδειες, το 2010, με τον οποίο άφησε τις ΗΠΑ ως το μόνο βιομηχανικό κράτος, το οποίο δεν δίνει άδεια μετ 'αποδοχών στις μητέρες των νεογνών. Οι περισσότερες χώρες του κόσμου έχουν ήδη θεσπίσει πολιτικές για τις άδειες μητρότητας. Το Λεσότο, η Ζουαζιλάνδη και η Νέα Γουινέα είναι οι μόνες χώρες που δεν το έχουν ήδη κάνει.

Πολλές χώρες επίσης, δίνουν και στους πατεράδες άδεια μετ 'αποδοχών, ενώ ορισμένες επιτρέπουν στους γονείς να μοιραστούν τη συγκεκριμένη άδεια.

Ο νόμος στις ΗΠΑ εγγυάται τις θέσεις εργασίας των νέων γονέων για 12 εβδομάδες μετά την άφιξη του νεογνού, χάρη σε νόμο του 1993, αλλά χωρίς να πληρώνονται για το διάστημα αυτό, ενώ ισχύουν κάποιες εξαιρέσεις για τις μικρές επιχειρήσεις.

Μόνο το 16 τοις εκατό των εργοδοτών προσφέρουν πλήρως αμειβόμενη άδεια μητρότητας και πολλές οικογένειες, έχουν ένα σημαντικό χρέος να αντιμετωπίσουν ή στρέφονται στην κρατική βοήθεια, για ό, τι αφορά τη γέννηση ενός παιδιού. Η πτώση του ποσοστού γονιμότητας της Αμερικής εγείρει οικονομικές ανησυχίες, ενώ την ίδια στιγμή στη Σουηδία, οι γονείς δικαιούνται άδεια 480 ημέρες για κάθε παιδί, την οποία μπορούν να μοιραστούν μεταξύ τους και να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή πριν το παιδί κλείσει τα οκτώ του χρόνια.

Θα συμβαδίσουν οι ΗΠΑ με τον υπόλοιπο κόσμο στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Προέδρου Ομπάμα; Δικηγόροι καταβάλλουν προσπάθειες, ώστε να περάσει μία εθνική νομοθεσία, ενώ ορισμένα κράτη διευρύνουν τις άδειες για οικογενειακούς λόγους, σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις.

Εν τω μεταξύ, ορισμένες εταιρίες έχουν καταλάβει, ότι διατηρώντας τους νέους γονείς ευτυχισμένους, έχει περισσότερο νόημα από την αντικατάστασή τους, η οποία κοστίζει γενικά μεταξύ 50 και 200 τοις εκατό περισσότερο από το μισθό ενός εργαζομένου.

Όταν το Google αποφάσησε την επιμήκυνση της άδειας μητρότητας, από τρεις μήνες σε πέντε -μετ' αποδοχών –, το κλίμα στην εταιρεία και η αποδοτικότητα των γυναικών αυτών βελτιώθηκε σε αρκετά μεγάλο ποσοστό.