Περίπου 1.200 άτομα θα απασχοληθούν σε κοινωνικές δομές

Θέσεις για περίπου 1.200 άνεργους νέους έως 30 ετών, 24μηνης διάρκειας, θα δημιουργηθούν μέσω του Εθνικού Δικτύου Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 40.000.000 ευρώ. 

Το πρόγραμμα ανεμένεται να απασχολήσει τους ενδιαφερόμενους σε υπηρεσίες όπως: κοινωνικά παντοπωλεία, ανοικτά κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων, υπνωτήρια αστέγων, παροχή συσσιτίων, κοινωνικά φαρμακεία, δημοτικοί λαχανόκηποι, τράπεζες χρόνου, γραφεία διαμεσολάβησης.

Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν 51 Δήμοι, 46 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 5 νομικά πρόσωπα ΟΤΑ, 8  φορείς του Δημόσιου τομέα και 18 φορείς του ιδιωτικού τομέα. Οι ΟΤΑ συμβάλλουν διαθέτοντας τις κατάλληλες υποδομές για να λειτουργήσουν οι κοινωνικές δομές, οι ΜΚΟ διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και το προσωπικό και η κοινωνία , τέλος, προσφέρει τον χρόνο της, δηλαδή τον εθελοντισμό και τα υλικά αγαθά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και υλικό για το Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης δημοσιεύονται στην διεύθυνση www.epanad.gov.gr, στην ενότητα "πληροφορίες για δικαιούχους".

 

 

 

 

Παρακαλούμε περιμένετε ...