Πώς να συμπληρώσετε την αίτηση για τις 27.948 θέσεις του ΟΑΕΔ

Επειδή έχουμε δεχθεί καταιγισμό ερωτήσεων σχετικά με την αίτηση προχωρούμε σε έναν οδηγό συμπλήρωσης βήμα– βήμα καθώς διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι που έχουν απορίες και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ΟΑΕΔ καθώς τα τηλέφωνα δεν απαντούν.

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο (*)
Όνομα (*)
Όνομα Πατρός (*)

 Στα πεδία αυτά συμπληρώνετε το επώνυμό σας , το όνομά σας και το όνομά του πατέρα σας

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) (βλέπε Γενικά σχόλια 1)  (*)

Στο πεδίο αυτό συμπληρώνετε το ΑΦΜ σας ώστε να γίνει η αναζήτηση από τον ΟΑΕΔ του εισοδήματός σας για να σας δοθεί η ανάλογη μοριοδότηση

Aριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) (*)

Στο πεδίο αυτό συμπληρώνετε το ΑΜΚΑ σας. Σε περίπτωση που δε το θυμάστε μπορείτε να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο.

Κριτήρια κατάταξης

Αριθμός Ανήλικων Τέκνων (βλέπε Γενικά σχόλια 4)

Στο πεδίο αυτό σε περίπτωση που έχετε παιδιά έως 18 ετών (δεν πρέπει να έχουν κλείσει το 18ο έτος στις 20 Νοεμβρίου) θα συμπληρώσετε τον αριθμό των τέκνων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να λάβετε τα 12 μόρια για κάθε τέκνο θα πρέπει μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου να προσκομίσετε στον ΟΑΕΔ πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Αν δεν το κάνετε δεν θα πάρετε τα μόρια για τα παιδιά.

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) Συζύγου (βλέπε Γενικά σχόλια 3)
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) Συζύγου

Συμπληρώνετε το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ του συζύγου σας μόνο στην περίπτωση που είναι άνεργος ώστε να λάβετε την αντίστοιχη μοριοδότηση.

Είμαι πτυχιούχος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα (βλέπε Γενικά σχόλια 2)

Στο σημείο αυτό συμπληρώνεται αν είστε πτυχιούχος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ. Δε χρειάζεται να προσκομίσετε το πτυχίο σας στον ΟΑΕΔ εκτός αν τελικά δηλώσετε θέση η οποία ανήκει σε κατώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα. Παραθέτουμε σχετικό απόσπασμα:

Προσοχή: Οι άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ προσκομίζουν το πτυχίο τους ή τη βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των σπουδών μόνο αν διεκδικήσουν θέσεις ΔΕ/ΥΕ και εφόσον δεν ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες όπως:
α. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
β. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
γ. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
δ. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
Όσοι λοιπόν δεν ανήκουν στις κατηγορίες αυτές (α,β,γ,δ) υποχρεούνται να υποβάλουν επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους ή να διαθέτουν σχετική βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των σπουδών τους, μόνο στην περίπτωση που επιλέγουν ειδικότητα για την οποία απαιτείται τίτλος σπουδών χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Είμαι αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας (βλέπε Γενικά σχόλια 4)

Αν είστε αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας τότε θα κάνε κλίκ στο κουτάκι. Προσοχή όσοι είστε άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών προσέρχεστε στον ΟΑΕΔ για να προσκομίσετε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και οποιοδήποτε άλλο παραστατικό όπως οικογενειακό βιβλιάριο υγείας, πρόσφατο εκκαθαριστικό της εφορίας, διαζευκτήριο, ιδιωτικό συμφωνητικό γονικής μέριμνας, επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής τέκνου από τα οποία προκύπτει ότι είστε αρχηγοί μονογονεϊκής οικογένειας και έχετε τη φροντίδα των προστατευόμενων ατόμων.Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών συνεπάγεται τον αποκλεισμό από την διαδικασία επιλογής και την διαδικασία μοριοδότησης.

Δεν έχω υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2013

Σε περίπτωση που δεν έχετε υποχρέωση υποβολής δήλωσης κάνετε θα συμπληρώσετε το κουτάκι

Ειδικότητα                                                                                                                                                (*)

Στο πεδίο αυτό επιλέγετε μια από τις ειδικότητες που προσφέρονται.

Επιβλέπων Φορέας 1ης προτίμησης     (*)
Υπηρεσία Τοποθέτησης 1ης προτίμησης     (*)
Επιβλέπων Φορέας 2ης προτίμησης
Υπηρεσία Τοποθέτησης 2ης προτίμησης
Επιβλέπων Φορέας 3ης προτίμησης
Υπηρεσία Τοποθέτησης 3ης προτίμησης

Στα πεδία αυτά μπορείτε να επιλέξετε μέχρι και 3 φορείς. Για παράδειγμα στην ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού μπορεί κάποιος να επιλέξει έναν από τους δεκάδες Δήμους. Έστω ότι συμπληρώνει το Δήμο Αιγάλεω. Ακολούθως θα επιλέξει την υπηρεσία τοποθέτησης που στο παράδειγμα που παραθέτουμε είναι πάλι δήμος Αιγάλεω. ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να συμπληρώσετε και τις υπηρεσίες και να τις δείτε εκτυπωμένες στην αίτηση.

Εκτύπωση Αίτησης- Ολοκλήρωση

Δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους όρους του προγράμματος

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αφού κάνετε κλικ στο πεδίο ότι λάβατε γνώση τα σχετικά με τους όρους. Ακολούθως θα πατήσετε υποβολή και η αίτηση θα καταχωρηθεί. Θα βγει μάλιστα σχετικό μήνυμα και όλα τα στοιχεία που δηλώσατε/

Μήνυμα

  • Η αίτηση σας καταχωρήθηκε επιτυχώς.                                              Εκτύπωση
Αριθμός πρωτοκόλλου 305201/1/2013/075113
Ημερ/νία υποβολής 14/11/2013
Επώνυμο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Όνομα ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Όνομα Πατρός ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 111111111111
Aριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) 1605771111
Αριθμός Ανήλικων Τέκνων 2
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) Συζύγου 12898898989
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) Συζύγου
Είμαι πτυχιούχος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ΝΑΙ
Είμαι αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας ΟΧΙ
Δεν έχω υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2012 ΟΧΙ
Ειδικότητα ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Φορέας 1ης προτίμησης ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Υπηρεσία 1ης προτίμησης ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Φορέας 2ης προτίμησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Υπηρεσία 2ης προτίμησης ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Φορέας 3ης προτίμησης ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
Υπηρεσία 3ης προτίμησης ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

Υπενθυμίζουμε ότι υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών έχουν:

  1. Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

  2. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ μόνο αν διεκδικούν θέσεις κατώτερης βαθμίδας πχ ΔΕ Διοικητικού.

  3. Άνεργοι που έχουν ανήλικα τέκνα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε το μοναδικό οδηγό με 28 ερωτήσεις και απαντήσεις ενώ μπορείτε να απευθυνθείτε και στον ΟΑΕΔ, αν φυσικά καταφέρετε να πιάσετε γραμμή.

*Επιμέλεια: Καλόγηρος Βασίλειος