Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τις 27.948 θέσεις μέσω ΟΑΕΔ

Λήγει η προθεσμία την Τετάρτη το μεσημέρι για τις αιτήσεις για  27.948* θέσεις πλήρους απασχόλησης μέσω του ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα προσέλκυσε το ενδιαφέρον χιλιάδων πολιτών, καθώς η ανεργία έχει "χτυπήσει κόκκινο". 

Οι θέσεις αφορούν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Πιο αναλυτικά σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) προσφέρονται 9.484 θέσεις, στους αποφοίτους των ΑΤΕΙ (ΤΕ) 9.331, στους αποφοίτους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) 8.689 και τέλος οι θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης ανέρχονται σε 444.


Εδώ μπορείτε να συμπληρώνετε την ηλεκτρονική αίτηση


Οι τελευταίες διευκρινίσεις για τις αιτήσεις από τον ίδιο τον ΟΑΕΔ

Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ προσφέρει θέσεις εργασίας σε πάρα πολλές ειδικότητες όπως για παράδειγμα γεωπόνοι, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, μαθηματικοί, φιλόλογοι. Τη μερίδα του λέοντος την έχουν οι θέσεις διοικητικών καθηκόντων. Στην κατηγορία ΠΕ για την ειδικότητα Διοικητικού προσφέρονται 1.987 θέσεις, στην ειδικότητα οικονομικού οι θέσεις φθάνουν τις 1.761 ενώ σε αυτήν του Διοικητικού – Οικονομικού οι θέσεις ανέρχονται σε 574. Αρκετές είναι και οι θέσεις στους κοινωνιολόγους καθώς φθάνουν τις 874.

Στηn κατηγορία ΔΕ, οι θέσεις που αφορούν τους διοικητικούς υπαλλήλους ανέρχονται σε 4.604 ενώ στην κατηγορία ΤΕ οι θέσεις διοικητικού ανέρχονται σε 1.401 ενώ αρκετές είναι και οι θέσεις των κοινωνικών λειτουργών και των βρεφονηπιοκόμων αφού ανέρχονται σε 1283 και 874 αντίστοιχα.

Προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι έχουμε προχωρήσει σε έναν οδηγό με τη μορφή ερωτήσεων  - απαντήσεων μέσα από τον οποίο μπορούν οι άνεργοι με ευσύνοπτο και κατανοητό τρόπο να λάβουν απαντήσεις για πιθανά ερωτήματα που τους δημιουργήθηκαν.

Δείτε πως συμπληρώνεται η αίτηση βήμα βήμα

Για παράδειγμα στην ερώτηση πρέπει να επισκεφτώ τον ΟΑΕΔ για να καταθέσω δικαιολογητικά; Η απάντηση είναι όχι άλλα υπό προϋποθέσεις. Αν κάποιος είναι άνεργος αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας πρέπει να καταθέσει δικαιολογητικά στον ΟΑΕΔ ή αν είναι πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ και δεν είναι μακροχρόνια άνεργος ή δεν έχει ηλικία 18-29, δεν έχει σύζυγο άνεργο, ή δεν είναι αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας.

Επίσης, αν δεν ανήκετε σε μια από τις κατηγορίες αυτές άλλα έχετε ανήλικα τέκνα πρέπει να επισκεφτείτε τον ΟΑΕΔ για να καταθέσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώστε να λάβετε τη μοριοδότηση για τα παιδιά.

Επίσης, αν στο παρελθόν καταθέσατε αίτηση για παλιότερο πρόγραμμα μετά από δημόσια πρόσκληση δεν έχετε υποχρέωση να καταθέσετε δικαιολογητικά εκτός αν υπήρξε κάποια αλλαγή. Αυτά και άλλα παρουσιάζονται πιο κάτω.

Διαβάστε : Τι μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα με τη διαδικασία

1. Πως υποβάλλονται οι αιτήσεις;

Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ενότητα e-Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

2. Ποιο είναι το διάστημα υποβολής των αιτήσεων;

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 13 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 20 Νοεμβρίου ώρα 12 μεσημβρινή.

3. Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης;

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

4. Πρέπει να επισκεφθώ τον ΟΑΕΔ για την υποβολή δικαιολογητικών;

Δεν επισκέπτεστε τον ΟΑΕΔ για να καταθέσετε τα δικαιολογητικά εκτός αν ανήκετε στην κατηγορία των αρχηγών μονογονεϊκής οικογένειας ή αν είστε άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και δεν εντάσσεστε σε μια από τις κατηγορίες που παρουσιάζονται στην παρένθεση (εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ).

5. Ποιοι έχουν υποχρέωση να καταθέσουν μια σειρά δικαιολογητικών στον ΟΑΕΔ;

Στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) προσέρχονται μόνο οι εξής κατηγορίες υποψηφίων:

1. Όσοι είναι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών προσέρχονται στον ΟΑΕΔ για να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και οποιοδήποτε άλλο παραστατικό όπως οικογενειακό βιβλιάριο υγείας, πρόσφατο εκκαθαριστικό της εφορίας, διαζευκτήριο, ιδιωτικό συμφωνητικό γονικής μέριμνας, επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής τέκνου από τα οποία προκύπτει ότι είναι αρχηγοί μονογονεϊκής οικογένειας και έχουν τη φροντίδα των προστατευόμενων ατόμων.

2. Άνεργοι πτυχιούχοι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα που επιθυμούν να προσληφθούν χωρίς όμως να εντάσσονται όπως προαναφέρθηκε σε μια από τις κατηγορίες όπως:
α. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
β. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
γ. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
δ. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
Όσοι λοιπόν δεν ανήκουν στις κατηγορίες αυτές (α,β,γ,δ) υποχρεούνται να υποβάλουν επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών τους ή να διαθέτουν σχετική βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των σπουδών τους, μόνο στην περίπτωση που επιλέγουν ειδικότητα για την οποία απαιτείται τίτλος σπουδών χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.

6. Αν ανήκω σε μια κατηγορία υποψηφίων που υποχρεούται να καταθέσει δικαιολογητικά και το αμελήσω τι συνέπειες έχω;

Σε περίπτωση που υποχρεούστε να καταθέσετε δικαιολογητικά και δεν το κάνετε τότε αποκλείεστε από τη διαδικασία.

7. Δεν ανήκω σε αυτούς που είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν δικαιολογητικά έχω όμως ανήλικα τέκνα. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση;

Όσοι έχετε ανήλικα τέκνα ασχέτως αν δεν υπάγεστε σε μια από τις κατηγορίες που πρέπει να επισκεφτούν τον ΟΑΕΔ θα πρέπει να προσκομίσετε στον ΟΑΕΔ  πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο να έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάμηνο στο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ όπου είστε εγγεγραμμένοι μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου που λήγουν οι αιτήσεις.

8. Είχα πάρει μέρος σε παλιότερη πρόσκληση για πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Πρέπει να καταθέσω εκ νέου δικαιολογητικά;

Αν έχετε πάρει μέρος σε παλιότερη πρόσκληση για πρόγραμμα του ΟΑΕΔ δεν έχετε την υποχρέωση να καταθέσετε δικαιολογητικά εκτός αν έχει υπάρξει κάποια μεταβολή.

9. Δεν είμαι υποχρεωμένος να καταθέσω τα δικαιολογητικά μου στον ΟΑΕΔ. Δεν θα τα καταθέσω πότε; Πως θα εξεταστεί η ακρίβεια των όσων έχω δηλώσει;

Όσοι δεν έχετε υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών στον ΟΑΕΔ σε περίπτωση που προσληφθείτε θα καταθέσετε τα δικαιολογητικά  σας στον αρμόδιο φορέα.

10. Πώς γίνεται η επιλογή;

Η επιλογή των ωφελουμένων ανέργων γίνεται μετά από μοριοδότηση μιας σειράς κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.

11. Ποια είναι τα κριτήρια και η μοριοδότηση;

Η μοριοδότηση παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.

A/A

Κριτήρια επιλογής

Κριτήρια

Μόρια

1

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

(µε ανώτατο όριο τους 36 µήνες

και ανώτατο αριθµό µορίων τα

54)

 

Για τους ̟πρώτους

12 µήνες

 

1 µόριο ανά πλήρη

µήνα

Για τους

επόµενους 12

µήνες

 

1,5 µόριο πλήρη µήνα

 

Για τους

Τελευταίους 12

µήνες

 

2 µόρια ανά ̟ πλήρη

µήνα

 

2

ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ

ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ

ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ

ΠΑΡ. 5.1 (µε ανώτατο όριο τους

36 µήνες και ανώτατο αριθµό

µορίων τα 54)

Για τους πρώτους

12 µήνες

 

1 µόριο ανά πλήρη

µήνα

Για τους

επόµενους 12

µήνες

 

1,5 µόριο ανά πλήρη

µήνα

 

Για τους

Τελευταίους 12

µήνες

 

2 µόρια ανά πλήρη µήνα

 

3

ΑΤΟΜΙΚΟ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΤΟΥΣ 2013

Έως 12.000,00€

30

12.000,01-20.000,00€

20

20.000,01-30.000,00€

10

4

ΗΛΙΚΙΑ

 

18-29

20

30-54

24

55 και άνω

18

5

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΕΚΝΩΝ

Για κάθε τέκνο

12 μόρια

12. Μπορείτε να μου δώσετε ένα παράδειγμα ώστε να γίνει πιο κατανοητή η μοριοδότηση;

Για παράδειγμα αν ένας άνεργος έχει ηλικία 34 ετών, διάστημα ανεργίας 18 μήνες,  ένα παιδί και οικογενειακό  εισόδημα 10.000 ευρώ θα έχει την ακόλουθη μοριοδότηση:

Χρόνος ανεργίας: 12 πρώτοι μήνες Χ 1 μόριο το μήνα = 12 μόρια
Επόμενοι 6 μήνες: 6 Χ 1.5= 9 μόρια
Σύνολο από την ανεργία 12+9 = 21 μόρια
Ηλικία: Επειδή είναι 34 ετών θα λάβει 24 μόρια (30-54 ετών 24 μόρια)
Οικογενειακό εισόδημα: Επειδή το εισόδημα του είναι 10.000 ευρώ θα λάβει 30 μόρια
Ανήλικα τέκνα: Στο παράδειγμα ο υποψήφιος έχει 1 τέκνο άρα θα λάβει 12 μόρια (εφόσον έχει καταθέσει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στον ΟΑΕΔ).

Άρα, η συνολική μοριοδότηση είναι:
21 (Ανεργία) + 24 (Ηλικία) + 30 (εισόδημα) + 12 (τέκνα) = 87 μόρια

13. Είναι άνεργος και ο σύζυγός μου άλλα και εγώ τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση;

Αν είστε άνεργος και οι δυο σε περίπτωση που ο ένας καταθέσει αίτηση για το πρόγραμμα στα μόριά του θα προστεθούν και τα μόρια του/της συζύγου που ξεκινούν από 1 μόριο για κάθε μήνα συνεχούς ανεργίας μέχρι τους 12 και αυξάνονται όπως φαίνεται και από τον πίνακα μοριοδότησης.

14. Επιθυμούμε να καταθέσουμε αίτηση για το πρόγραμμα και οι δύο τι ισχύει όσον αφορά τη μοριοδότηση;

Σε περίπτωση που είστε και οι δυο άνεργοι έχετε δικαίωμα να καταθέσετε αιτήσεις στο πρόγραμμα εφόσον ο ένας σας ανήκει στις κατηγορίες των μακροχρόνια ανέργων, των ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών ή είναι άνεργος πτυχιούχος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ. Στην περίπτωση αυτή δεν θα λάβετε τα μόρια της ανεργίας του/της συζύγου σας.

15. Το παιδί μου έχει ηλικία 19 ετών και είναι φοιτητής δικαιούμαι τα 12 μόρια;

Όχι, δεν δικαιούστε τα 12 μόρια καθώς όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο ανήλικα τέκνα είναι όσα μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας.

16. Θα κάνει αίτηση και εγώ και ο σύζυγός μου και έχουμε 2 παιδιά ανήλικα. Θα λάβουμε και οι δυο τα 24 μόρια;

Σε περίπτωση που καταθέσουν αίτηση και οι 2 σύζυγοι τότε τα τέκνα θα δηλωθούν από τον έναν σύζυγο. Δε μπορείτε να τα δηλώσετε και οι 2.

17. Πόσες αιτήσεις μπορώ να καταθέσω;

Έχετε δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης.

18. Ενδιαφέρομαι για μια θέση φιλολόγου άλλα και για μια θέση ΔΕ διοικητικού. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση;

Σε περίπτωση που πληρείται τις προϋποθέσεις για πρόσληψη τόσο σε θέση φιλολόγου όσο και σε θέση διοικητικού αποφοίτου λυκείου θα πρέπει να επιλέξετε μια μόνο από τις ειδικότητες.

19. Πόσες θέσεις μπορώ να διεκδικήσω;

Έχετε το δικαίωμα να διεκδικήσετε 3 θέσεις τις ίδιας ειδικότητας. Συγκεκριμένα μπορείτε να επιλέξετε θέσεις σε 3 επιβλέποντες φορείς (πχ μητρόπολη, δήμος κλπ). Για παράδειγμα μπορεί κάποιος να δηλώσει μια θέση φιλολόγου στη μητρόπολη Θεσσαλονίκης άλλα και άλλη μια στη Μητρόπολη Λαρίσης και η τρίτη θέση να είναι στη Μητρόπολη Ξάνθης. Οπότε, δεν περιορίζεστε σε έναν νομό.

20. Πού μπορώ να δω τις θέσεις ανά νομό;

Ο ΟΑΕΔ έχει αναρτήσει τις θέσεις ανά νομό στην ιστοσελίδα του. Δεν έχετε  παρά να επισκεφθείτε το σύνδεσμο:  http://www.oaed.gr/images/NEA-ANAKOINWSEIS/APASHOLISI/koinwf2/parartimaI.xls  . Επειδή παρουσιάζονται προβλήματα στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ σας τα παραθέτουμε στο τέλος του οδηγού.

21. Πού μπορώ να δω τα πτυχία που αντιστοιχούν σε κάθε θέση;

Ο ΟΑΕΔ έχει αναρτήσει τα πτυχία που αντιστοιχούν σε κάθε ειδικότητα στην ιστοσελίδα του στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.oaed.gr/images/NEA-ANAKOINWSEIS/APASHOLISI/koinwf2/parartimaII.xls . Επειδή παρουσιάζονται προβλήματα στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ σας τα παραθέτουμε στο τέλος του οδηγού.

22. Τι στοιχεία θα κληθώ να συμπληρώσω στην αίτηση;

Η αίτηση χωρίζεται σε τέσσερα μέρη:

Α. Στα προσωπικά στοιχεία: Θα αναγράψετε επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ
Β. Στα κριτήρια κατάταξης: Θα συμπληρώσετε το ΑΦΜ για να γίνει ηλεκτρονικά η αναζήτηση του εισοδήματος. Σε περίπτωση που έχετε άνεργο σύζυγο θα δηλώσετε το ΑΦΜ του, το ΑΜΚΑ του. Αν έχετε ανήλικα τέκνα θα συμπληρώσετε τον αριθμό τους
Γ. Ειδικότητα: Θα επιλέξετε όπως προαναφέρθηκε 1 μόνο ειδικότητα
Δ. Επιβλέποντες φορείς: Όπως είπαμε και πιο πάνω θα επιλέξετε μέχρι 3 επιβλέποντες φορείς και όχι περισσότερες από 1 υπηρεσίες τοποθέτησης.

Δείτε πως συμπληρώνεται η αίτηση βήμα βήμα

23. Έχω διαπιστώσει ότι έχω λάθη στην αίτησή μου και έχω πανικοβληθεί. Τι μπορώ να κάνω;

Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου που ολοκληρώνεται η διαδικασία μπορείτε να καταθέσετε νέα αίτηση που θα αντικαταστήσει την παλιά.

24. Πώς μπορώ να αναζητήσω στην αίτησή μου;

Για να μπορέσετε να αναζητήσετε ηλεκτρονικά την αίτηση θα πρέπει να την εκτυπώσετε όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία συμπλήρωσης. Στην αίτηση που θα εκτυπώσετε θα αναγράφεται τόσο η ημερομηνία κατάθεσης όσο και ο κωδικός αριθμός. Αν δεν έχετε αυτά τα στοιχεία δεν μπορείτε να την αναζητήσετε.

25. Τι γίνεται σε περίπτωση που διαπιστώσω ότι έγινε λάθος στη μοριοδότησή μου;

Όταν ολοκληρωθούν οι αιτήσεις και αναρτηθούν τα αποτελέσματα έχετε το δικαίωμα εντός 3 ημερών να καταθέσετε ηλεκτρονικά ένσταση αν διαπιστώσετε κάποιο λάθος. Τα δικαιολογητικά που αφορούν την ένσταση κατατίθενται στον ΟΑΕΔ της περιοχής όπου είστε εγγεγραμμένοι.

26. Πώς θα μάθω αν επιλέχθηκα;

Σε περίπτωση που έχετε επιλεχθεί ο ΟΑΕΔ θα σας ενημερώσει είτε τηλεφωνικά είτε με email  είτε με έγγραφη πρόσκληση ή αλληλογραφία.

27. Ποιος θα είναι ο μισθός μου και ποιο το χρονικό διάστημα της πρόσληψης;

Αν είστε άνω των 25 ετών θα λαμβάνετε 490 ευρώ ενώ αν η ηλικίας σας είναι κάτω των 25 ετών ο μισθός σας θα είναι 427 ευρώ. Το χρονικό διάστημα της πρόσληψης ανέρχεται στους 5 μήνες.

28. Μπορώ να μη δεχθώ τελικά τη θέση ή και να αποχωρήσω. Υπάρχει κάποια ποινή σε αυτή την περίπτωση;

Σε περίπτωση που για προσωπικούς σας λόγους δεν επιθυμείτε να δεχθείτε τη θέση μπορείτε να αρνηθείτε την πρόσληψη και στη θέση σας τοποθετείται ο πρώτος επιλαχών. Φυσικά μπορείτε να αποχωρήσετε και πριν τους 5 μήνες. Στην πρόσκληση του προγράμματος δεν αναφέρεται κάποια "ποινή" για όσους αρνηθούν τη θέση ή αποχωρήσουν πριν τη λήξη του προγράμματος.

Καλόγηρος Βασίλειος

Διαβάστε επίσης: Τι μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα με τη διαδικασία

*Δείτε σε πίνακα τον πλήρη κατάλογο θέσεων και τι σημαίνει η κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης.