Τι σημαίνει για την Ελλάδα η συμφωνία στην ΕΕ για το Μεταναστευτικό και το Άσυλο – Τα πέντε βασικά σημεία

Τι σημαίνει για την Ελλάδα η συμφωνία στην ΕΕ για το Μεταναστευτικό και το Άσυλο – Τα πέντε βασικά σημεία

Υποχρεωτική αλληλεγγύη για τις χώρες της ΕΕ που αναγνωρίζεται ότι βρίσκονται υπό μεταναστευτική πίεση

Την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για το Σύμφωνο για το Μεταναστευτικό και το Άσυλο μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Κομισιόν, έπειτα από ολονύχτιες διαβουλεύσεις ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η ισπανική προεδρία.

Η συμφωνία καλύπτει τον έλεγχο των μεταναστών όταν φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις διαδικασίες για τον χειρισμό των αιτήσεων ασύλου, τους κανόνες για τον καθορισμό της χώρας της ΕΕ που είναι υπεύθυνη για το χειρισμό των αιτήσεων και τους τρόπους αντιμετώπισης κρίσεων.

Αναλυτικότερα:

1. Ως μέρος της συμβιβαστικής συμφωνίας θα υπάρξει «υποχρεωτική αλληλεγγύη για τις χώρες της ΕΕ που αναγνωρίζεται ότι βρίσκονται υπό μεταναστευτική πίεση», ενώ οι χώρες που δεν βρίσκονται στα σύνορα θα έχουν την επιλογή μεταξύ της αποδοχής προσφύγων ή της πληρωμής σε ένα ταμείο της ΕΕ, σύμφωνα με όσα ανέφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. στην περίληψη της συμφωνίας.

2. Ένα άλλο βασικό στοιχείο της συμφωνίας είναι ότι «άτομα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να εισέλθουν στην ΕΕ, θα υπόκεινται σε διαδικασία προκαταρκτικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης, συλλογής βιομετρικών δεδομένων, ελέγχων υγείας και ασφάλειας, για έως και επτά ημέρες».

3. Θα υπάρχει επίσης μια κοινή διαδικασία σε ολόκληρη την ΕΕ για τη χορήγηση προστασίας. «Η επεξεργασία των αιτημάτων ασύλου θα πρέπει να είναι ταχύτερη -έως έξι μήνες για μια πρώτη απόφαση- με μικρότερα όρια για προδήλως αβάσιμες ή απαράδεκτες αιτήσεις και στα σύνορα της ΕΕ» ανέφερε το κοινοβούλιο.

4. Η συμφωνία περιλαμβάνει νέα μέτρα για την αποτελεσματικότερη αναγνώριση των αφίξεων στην επικράτεια της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της «προσθήκης εικόνων προσώπου στα δακτυλικά αποτυπώματα και για τα παιδιά από έξι ετών».

5. Η συμφωνία δημιουργεί έναν νέο μηχανισμό για τη διασφάλιση της αλληλεγγύης σε ένα σενάριο όπου υπάρχει «μεγάλη εισροή υπηκόων τρίτων χωρών που οδηγεί στην κατάρρευση του εθνικού συστήματος ασύλου».

Προηγούμενες προσπάθειες για την κατανομή της ευθύνης της φιλοξενίας μεταναστών έχουν δημιουργηθεί επειδή ιδιαίτερα τα ανατολικά μέλη της ΕΕ δεν ήταν πρόθυμα να δεχτούν άτομα που είχαν φτάσει στην Ελλάδα, την Ιταλία και άλλες χώρες.

Τι κερδίζει η Ελλάδα

Η Ελλάδα, όπως και τα άλλα κράτη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή (Ιταλία, Ισπανία Μάλτα), οφελείται από την πρόβλεψη του υποχρεωτικού μηχανισμού αλληλεγγύης που διεκδικούσε εδώ και χρόνια.

Μέσω της διαδικασίας αυτής χώρες, οι οποίες αρνούνται να δεχθούν αιτούντες άσυλο, θα καλούνται να καταβάλλουν εισφορά στις χώρες οι οποίες σηκώνουν το αντίστοιχο βάρος καθώς και να χρηματοδοτήσουν επιχειρησιακή υποστήριξη.

Το συγκεκριμένο μέτρο επεκτείνεται και στις τρίτες χώρες οι οποίες λογίζονται ως «ασφαλείς» προκειμένου να δύναται με αυτόν τον τρόπο να ανακοπούν οι ροές σε ορισμένες περιπτώσεις εκτός ΕΕ.

Οι νέοι κανόνες, μόλις λάβουν έγκριση, θα καταστήσουν το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου αποτελεσματικότερο και θα αυξήσουν την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, επιτρέποντας την ελάφρυνση του φόρτου στα κράτη μέλη στα οποία φθάνουν οι περισσότεροι μετανάστες.