Κορονοϊός: Αίτηση στον ΕΜΑ για άδεια κυκλοφορίας για το μονοκλωνικό αντίσωμα Xevudy

Κορονοϊός: Αίτηση στον ΕΜΑ για άδεια κυκλοφορίας για το μονοκλωνικό αντίσωμα Xevudy

Προορίζεται για τη θεραπεία ενηλίκων και εφήβων που δεν χρειάζονται συμπληρωματική οξυγονοθεραπεία

Ο EMA ξεκίνησε την αξιολόγηση της αίτησης για άδεια κυκλοφορίας για το μονοκλωνικό αντίσωμα Xevudy (σοτροβιμάμπη). Αιτούσα είναι η GlaxoSmithKline Trading Services Limited, η οποία ανέπτυξε το φάρμακο μαζί με τη Vir Biotechnology.

Το Xevudy προορίζεται για τη θεραπεία ενηλίκων και εφήβων με COVID-19 που δεν χρειάζονται συμπληρωματική οξυγονοθεραπεία και που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης σε σοβαρή μορφή COVID-19.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, ο EMA θα αξιολογήσει τα οφέλη και τους κινδύνους του Xevudy σε μειωμένο χρονοδιάγραμμα και θα μπορούσε να εκδώσει γνωμοδότηση εντός δύο μηνών, ανάλογα με το εάν τα δεδομένα που υποβάλλονται είναι επαρκώς αξιόπιστα και εάν απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες για την υποστήριξη της αξιολόγησης.