Ντιρεκτίβα του υπουργείου Εξωτερικών στα Σκόπια προς τα ΜΜΕ της χώρας σχετικά με το όνομα

Ντιρεκτίβα του υπουργείου Εξωτερικών στα Σκόπια προς τα ΜΜΕ της χώρας σχετικά με το όνομα

«Οι όροι αυτοί σε αυτό το πλαίσιο είναι σαφώς διαφορετικοί από αυτούς που χρησιμοποιούνται και σχετίζονται με την περιοχή της Μακεδονίας στην Ελλάδα»

Οδηγία προς τα ΜΜΕ της χώρας εξέδωσε το υπουργείο εξωτερικών στα Σκόπια σύμφωνα με το πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας MIA.
Στόχος σύμφωνα με το δημοσίευμα η προσαρμογή στα όσα συμφωνήθηκαν στην συμφωνία των Πρεσπών

Το επίσημο όνομα της χώρας θα είναι «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» και για συντομία «Βόρεια Μακεδονία».

Η υπηκοότητα θα είναι η: «Μακεδονική»-«Πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας»

Η επίσημη γλώσσα θα είναι η: «Μακεδονική» γλώσσα

Το επίθετο «Μακεδονικός/ή/ό» πρέπει να χρησιμοποιείται όταν σχετίζεται με την εθνική και πολιτισμική ταυτότητα του λαού, τη γλώσσα, την ιστορία, τον πολιτισμό, την κληρονομιά, την επικράτειά μας και άλλα χαρακτηριστικά.

«Οι όροι αυτοί σε αυτό το πλαίσιο είναι σαφώς διαφορετικοί από αυτούς που χρησιμοποιούνται και σχετίζονται με την περιοχή της Μακεδονίας στην Ελλάδα» αναφέρει το δημοσίευμα του ΜΙΑ

Το υπουργείο δίνει μάλιστα σωστά και λάθος παραδείγματα όπως πχ: Σωστό- μακεδονική επικράτεια, μακεδονικό κυριλλικό αλφάβητο, μακεδονικά φαγητά, μακεδονική ιστορία. Λάθος -  «Άλλες αναφορές, συμπεριλαμβανομένων των "Βόρειας Μακεδονίας", "Ν. Μακεδονικό "και" Βόρειο Μακεδονικό ", δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται».

Η αναφορά στο κράτος, τα επίσημα όργανά του και άλλους δημόσιους φορείς, καθώς και ιδιωτικές οντότητες και παράγοντες που σχετίζονται με το κράτος, θα πρέπει να είναι: «της Δημοκρατίας της Β. Μακεδονίας» ή «της Β. Μακεδονίας».

Η αναφορά για δραστηριότητες του κράτους μπορεί επίσης να είναι «μακεδονική», με διευκρινήσεις.

Ως σωστά παραδείγματα το Σκοπιανό ΥΠΕΞ αναφέρει: «Μακεδονική» οικονομία, «μακεδονική» αγροτική οικονομία, αλλά «Τομέας υγείας της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας» και «Βιομηχανία Τροφίμων της Βόρειας Μακεδονίας».

Παρακαλούμε περιμένετε ...