Τι πρέπει να προσέχετε στις ετικέτες των προσυσκευασμένων προϊόντων;

Ο καταναλωτής, όταν αγοράζει προσυσκευασμένα τρόφιμα, πρέπει να γνωρίζει ότι στην ετικέτα αναγράφονται όλες εκείνες οι πληροφορίες που του δίνουν τη δυνατότητα να επιλέγει αυτό το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του με τον καλύτερο τρόπο.

Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους καταναλωτές είναι να διαβάζουν με προσοχή τον κατάλογο των συστατικών, αφού έτσι μπορούν να έχουν πλήρη γνώση της σύστασης του τροφίμου, καθώς επίσης και των πρόσθετων έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την παρασκευή του.

Να αποφεύγονται συσκευασμένα τρόφιμα χωρίς επισήμανση, άγνωστης προέλευσης, διότι ενδέχεται να είναι νοθευμένα ή ακατάλληλα.

Τι πρέπει να προσέξετε;

Στις ετικέτες των προσυσκευασμένων τροφίμων αναγράφονται υποχρεωτικά οι παρακάτω ενδείξεις:

  • Η ονομασία πώλησης του προϊόντος
  • Ο κατάλογος των συστατικών
  • Η καθαρή ποσότητα
  • Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας και, για τρόφιμα που μπορεί να υποστούν αλλοίωση, η τελική χρονολογία ανάλωσης
  • Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης
  • Τα στοιχεία του παρασκευαστή ή και του πωλητή ή γενικά κάποιου υπευθύνου
  • Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης, στην περίπτωση που η παράλειψη του μπορεί να παραπλανήσει τον καταναλωτή

Όλες οι παραπάνω ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται και στα ελληνικά.

 

Χρύσα Τσιώτση

Δικηγόρος 

[email protected] 

Παρακαλούμε περιμένετε ...