Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για να κάνετε πολιτικό γάμο;

Στις μέρες μας πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν τον πολιτικό γάμου έναντι του θρησκευτικού, ενδεχομένως λόγω της πιο λιτής και οικονομικής τελετής που αυτός συνεπάγεται. Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από το Δήμο της κατοικίας του.

Ποια είναι όμως τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση άδειας στον Πολιτικό γάμο;

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος αυτοπροσώπως για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου είναι τα παρακάτω:

 • Απλή φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου .
 • Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης ή από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών για τους γεννημένους στο εξωτερικό.
 • Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
 • Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα και προσκόμιση μίας ολόκληρης εφημερίδας στην Υπηρεσία.
 • Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. Σε περίπτωση χηρείας προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Παράβολο χαρτοσήμου των 15 ευρώ από εφορία, από τον κάθε μελλόνυμφο
 • Φωτοτυπία οποιουδήποτε αποδεικτικού (απόδειξη ΔΕΚΟ, κινητή τηλεφωνία, τράπεζα, βιβλιάριο ασθενείας, εκκαθαριστικό εφορίας κλπ.), όπου θα φαίνεται ο τόπος κατοικίας,  για τον κάθε μελλόνυμφο 

Για τους Έλληνες του εξωτερικού 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου είναι τα παρακάτω: 

 • Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.
 • Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
 • Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου, εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο που θα καταθέσει και θα παραλάβει την άδεια γάμου και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία συμπληρώνεται ο τόπος κατοικίας, η ανυπαρξία κωλυμάτων, όπως και ο βαθμός του γάμου, αν είναι δηλαδή ο πρώτος, δεύτερος γάμος κοκ.

Τα παραπάνω παραλαμβάνονται, συμπληρώνονται και υπογράφονται στο πλησιέστερο Ελληνικό Προξενείο της κατοικίας του δημότη.

 • Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην Υπηρεσία.
 • Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου προσκομίζεται το διαζευκτήριο ή η Ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. Σε περίπτωση χηρείας προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Παράβολο χαρτοσήμου των 15 ευρώ από Δ.Ο.Υ και Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (απλή φωτοτυπία), εάν υπάρχουν διαθέσιμα. 

Για τους αλλοδαπούς τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι τα ακόλουθα: 

1. Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας του ή την οικεία Προξενική Αρχή στην Ελλάδα περί του ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός. Αυτή η βεβαίωση πρέπει να είναι μεταφρασμένη και επικυρωμένη.

2. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένο.

3. Απλή φωτοτυπία διαβατηρίου

4. Αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα σε ισχύ (άδεια παραμονής, βίζα, κάρτα ευρωπαίου πολίτη κλπ. σε απλή φωτοτυπία)

5. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, το διαζευκτήριο πρέπει να προσκομισθεί μεταφρασμένο και επικυρωμένο.

6. Σε περίπτωση χηρείας, Ληξιαρχική πράξη θανάτου πρέπει να προσκομισθεί μεταφρασμένη και επικυρωμένη.

7. Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην Υπηρεσία

8. Παράβολο χαρτοσήμου των 15 ευρώ από Δ.Ο.Υ. ανά άτομο.

9. Αντίγραφο οποιουδήποτε αποδεικτικού σε φωτοτυπία, όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας των μελλονύμφων.

 

Σημαντική διευκρίνιση για την επικύρωση ξενόγλωσσων εγγράφων 

Τα ξενόγλωσσα κείμενα πρέπει να είναι σφραγισμένα με σφραγίδα Χάγης “APOSTILLE” για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης. 

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής χορηγεί τη Σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) σε διοικητικά έγγραφα των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών του Νομού ή της Περιφερείας. 

Με την κύρωση της Σύμβασης της Χάγης, καταργείται η υποχρέωση διπλωματικής ή προξενικής επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων. Η Σύμβαση εφαρμόζεται στα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου Κράτους και πρέπει να προσαχθούν στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου Κράτους. 

Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, απαιτείται θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο κείμενο από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή από το προξενείο της ίδιας χώρας στην Ελλάδα και εν συνεχεία από το Υπουργείο Εξωτερικών (συγκεκριμένα από το τμήμα διεθνών σχέσεων). 

Η Επίσημη μετάφραση των ξένων κειμένων στα Ελληνικά πρέπει να είναι θεωρημένη είτε από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης είτε από Έλληνα δικηγόρο. 

Όσο αφορά στην δήλωση του γάμου στην Εφορία, από εδώ και στο εξής, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σε συνεργασία με τα ληξιαρχεία θα επικαιροποιεί σε συχνά χρονικά διαστήματα τις μεταβολές των στοιχείων των φορολογουμένων ενώ το taxisnet θα ενημερώνεται αυτόματα. Έτσι δεν θα χρειάζεται πλέον η δήλωση γάμου στην εφορία αλλά θα γίνεται αυτόματα. 

Πηγή: http://www.odigostoupoliti.eu/politikosgamos/#sthash.XvGW17Jh.TMz0Z4PM.dpbs

 
Χρύσα Τσιώτση 
 
Δικηγόρος 
 

3
σχόλια
 1. avatar Κωνσταντίνος Σκεπετάρης

  Θέλω να παντρευτώ μια κοπέλα που έχει παιδί εκτός γάμου από Γερμανια η κοπέλα είναι Ελληνίδα και ο πατέρας του παιδιού είναι Γερμανός και η ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού είναι στη Γερμανία
  Τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις?

 2. avatar Μαριάννα

  Θέλω να κάνω πολιτικό γάμο ...το παιδί είναι από το Πακιστάν...για αυτόν τι χαρτιά χρειάζονται εγώ που είμαι Ελληνίδα τι χαρτιά χρειαζετε

 3. avatar Μαριτσα

  Σύντομα. Θα. Κάνω. Πολιτικό. Γάμο. Και. Θέλω. Να. Ξέρω. Τι. Να. Κάνω. Χαρτιά. Να. Συγκεντρώσεις.εγω. Και. Ο. Άντρας. Μου

Παρακαλούμε περιμένετε ...