Μουσείο αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα

Μια πλευρά του Κάστρου των Ιωαννίνων που ειχε "ξεχαστεί" στο χρόνο και υποβαθμιστεί

Μια πλευρά του Κάστρου των Ιωαννίνων που ειχε "ξεχαστεί" στο χρόνο και υποβαθμιστεί, αναδεικνύεται με την έναρξη λειτουργίας του νέου Μουσείου του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), του Μουσείου Αργυροτεχνίας,που βρίσκεται στον δυτικό προμαχώνα της νοτιανατολικής ακρόπολης (Ιτς Καλέ).

"Με την έναρξη λειτουργίας του νέου Μουσείου, του ένατου Μουσείου του δικτύου του ΠΙΟΠ, ολοκληρώνεται ένας μεγάλος κύκλος δημιουργίας στην ελληνική περιφέρεια, ένας κύκλος προσφοράς στις τοπικές κοινωνίες, στον πολιτισμό και τον τουρισμό", ανέφερε η πρόεδρος του ΠΙΟΠ, Σοφία Στάϊκου, στη διάρκεια των εγκαινίων του Μουσείου.

Το νέο Μουσειο καταλαμβάνει τις δύο στάθμες του προμαχώνα, καθώς και το κτίσμα των παλαιών μαγειρείων που εφάπτεται σε αυτόν. Το αναξιοποίητο μέχρι σήμερα τμήμα του Κάστρου αναμορφώθηκε με υποδειγματικό τρόπο από το ΠΙΟΠ προκειμένου να φιλοξενήσει τη μόνιμη έκθεση του Μουσείου.

Το Μουσείο αποτελεί δημιούργημα συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς στεγάζεται σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με προγραμματική σύμβαση. Επίσης, οι εργασίες αποκατάστασης βασίστηκαν σε εγκεκριμένες μελέτες και υλοποιήθηκαν σε στενή συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

Πρόκειται για τεχνολογικό μουσείο, καθώς πραγματεύεται την τεχνολογία της αργυροχοΐας κατά την προβιομηχανική περίοδο, αλλά ταυτόχρονα και για περιφερειακό μουσείο, με την έννοια ότι εστιάζει στην ιστορία της αργυροχοΐας στην περιοχή της Ηπείρου. Χρονικά, η μόνιμη έκθεση του Μουσείου καλύπτει τη μεταβυζαντινή περίοδο από τον 15ο αιώνα και έπειτα, χωρίς να λείπουν και οι αναφορές σε ακόμα παλαιότερες εποχές.

Σκοπός του Μουσείου Αργυροτεχνίας είναι η διάσωση της γνώσης για την ηπειρώτικη αργυροτεχνία, η διάχυση πληροφοριών στο ευρύ κοινό σχετικά με την τεχνολογία της, καθώς και η σύνδεση αυτής της τεχνολογίας με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της εποχής στην οποία αναπτύχθηκε και άκμασε. Δίνοντας έμφαση στην περιοχή των Ιωαννίνων και της Ηπείρου, αναδεικνύονται τα κοινωνικά- οικονομικά συμφραζόμενα στα οποία αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν τα τοπικά εργαστήρια αργυροτεχνίας, που επέδρασαν τόσο στην οικονομία όσο και στην πολιτισμική ταυτότητα της περιοχής.

Στο Μουσείο, εκτός από τη συλλογή των αργυρών αντικειμένων και το επεξηγηματικό οπτικοακουστικό υλικό που τη συνοδεύει, υπάρχει αναφορά στη σύγχρονη αργυροτεχνία με δείγματα από τη δουλειά αργυροχόων που δραστηριοποιούνται σήμερα στην ευρύτερη περιοχή,συνεχίζοντας μια παράδοση αιώνων.

Η κ. Στάϊκου, με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της δημιουργίας των 9 Θεματικών Μουσείων του ΠΙΟΠ πρότεινε την άμεση καθιέρωση

μίας επίσημης συνάντησης, ένα είδος Συνεδρίου, σε έναν από τους εννέα Δήμους, εναλλάξ κάθε χρόνο, όπου θα προγραμματίζονται και θα συντονίζονται οι πρωτοβουλίες και οι παρεμβάσεις στους τόπους της περιφέρειας που λειτουργούν τα Μουσεία.