Κέντρα αδυνατίσματος, αισθητικής και γυμναστήρια: Τι πρέπει να προσέχετε

... όταν υπογράφετε τις συμβάσεις

1. Τι να προσέξετε πριν υπογράψετε τη σύμβαση;

 Να έχετε προαποφασίσει τις υπηρεσίες που έχετε ανάγκη και να είστε σίγουροι ότι μπορείτε να καλύψετε το κόστος τους. Να μην παρασύρεστε  από εικονικές προσφορές  και «άτοκες δόσεις»,  προκειμένου να αποφεύγετε αιτήσεις για έκδοση πιστωτικών καρτών ή συναλλαγματικών και χορηγήσεις δανείων.  Με αυτό τον τρόπο μειώνονται οι κίνδυνοι να χρεωθείτε υπέρμετρα με «πακέτα» υπηρεσιών που προσφέρουν οι ανωτέρω επιχειρήσεις, μη αναγκαίων για την περίπτωσή σας.

 Σημαντικό επίσης είναι : 

 Να αποφεύγετε να υπογράφετε συμβάσεις ή άλλα έγγραφα κατά την πρώτη επίσκεψη στο κέντρο αδυνατίσματος, γυμναστήριο κλπ χωρίς προηγούμενη έρευνα αγοράς.

 Να λάβετε την συμβουλή από γιατρούς πριν από κάθε παροχή υπηρεσίας και κυρίως στις περιπτώσεις που μπορεί να έχουν άμεση επίπτωση στην υγεία σας.

 Πρέπει επίσης να ενημερώνεστε από άτομα που είναι ήδη χρήστες τέτοιων υπηρεσιών προκειμένου να αποφεύγετε να «παγιδευτείτε» σε συμβάσεις με καταχρηστικούς για εσάς όρους και «κρυμμένες» χρεώσεις.

 2. Τι να προσέξετε όταν υπογράφετε μία σύμβαση;  

 Το περιεχόμενο των συμβάσεων που συνάπτουν οι καταναλωτές με μονάδες αδυνατίσματος και γυμναστήρια, καθώς και τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτές ρυθμίζονται από την Υπουργική Απόφαση Z1-1262/2007, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων ότι:

  • Η σύμβαση πρέπει να είναι έγγραφη
  • Ο καταναλωτής λαμβάνει αντίγραφο της σύμβασης.
  • Το έντυπο της σύμβασης πρέπει να αναφέρει αναλυτικά μια σειρά από στοιχεία που μεταξύ άλλων προσδιορίζουν επακριβώς και ξεχωριστά το είδος και το κόστος κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας.

3. Ποια δικαιώματα έχετε ως καταναλωτής ;

  • Δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση αναιτιολόγητα εντός 30 ημερολογιακών ημερών
  • Δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο

 

4. Πώς εξασκείτε τα δικαιώματά σας ;

 Το δικαίωμα υπαναχώρησης: Με υποβολή εκ μέρους σας  έγγραφης δήλωσης υπαναχώρησης, απευθυνόμενη προς τη μονάδα αδυνατίσματος ή το γυμναστήριο.

 Το δικαίωμα καταγγελίας: Με υποβολή εκ μέρους σας έγγραφης καταγγελίας, απευθυνόμενη προς τη μονάδα αδυνατίσματος ή το γυμναστήριο.

 

5. Τι πληρώνετε;

 Προκαταβολή: Απαγορεύεται η προκαταβολή, που ως ποσοστό υπερβαίνει το 2,5% του συμφωνηθέντος συνολικού τιμήματος, συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν εγγραφής.

 Όταν υπαναχωρείτε, πληρώνετε μόνο το αντίτιμο για τις υπηρεσίες που σας έχουν αποδεδειγμένα παρασχεθεί.

 Όταν καταγγέλλετε τη σύμβαση, πληρώνετε μόνο το αντίτιμο για τις υπηρεσίες που σας έχουν αποδεδειγμένα παρασχεθεί.

 

ΚΑΙ

 

Πληρώνετε αποζημίωση της επιχείρησης, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 2,5% επί της αξίας του υπολοίπου ανεκτέλεστου προγράμματος,  ΕΦΟΣΟΝ προβλέπεται στη σύμβαση ρητά.

 

 Χρύσα Τσιώτση 

Νομικός

[email protected] 

Παρακαλούμε περιμένετε ...