Ασφάλεια κατοικίας: Προσοχή στις εξαιρέσεις και στην επιλογή

Σε συνέχεια της πρώτης μας ανάρτησης σχετικά με τις συμβουλές που θα βελτιώσουν την εμπειρία σας κατά την ασφάλιση της περιουσίας σας

Σε συνέχεια της πρώτης μας ανάρτησης σχετικά με τις συμβουλές που θα βελτιώσουν την εμπειρία σας κατά την ασφάλιση της περιουσίας σας, σας παρουσιάζουμε σήμερα το δεύτερο μέρος. 

III) Εξαιρέσεις

Ένα ακόμη πολύ σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να προσέξουμε στην ασφάλιση κατοικίας  είναι οι εξαιρέσεις. Και οι εξαιρέσεις, όπως οι αφαιρετέες απαλλαγές, ορίζονται στο εκάστοτε συμβόλαιο.

Οι εξαιρέσεις αυτές μπορεί να είναι γενικές και να αφορούν στο σύνολο των καλυπτομένων κινδύνων (π.χ. εξαίρεση οποιασδήποτε κάλυψης σε περίοδο πολέμου ή σε ενδεχόμενη φυσική καταστροφή όπως σεισμοί και ακραία καιρικά φαινόμενα ή ακόμα  σε περίπτωση διαταγής δημόσιας αρχής κ.α) ή ειδικές, δηλαδή να αφορούν στην κάθε ξεχωριστή κάλυψη (π.χ. εξαίρεση της κάλυψης των ζημιών που προκαλούνται από θραύση των σωληνώσεων, λόγω παλαιότητας).

Για τους λόγους αυτού, θα πρέπει να ζητάμε αναλυτικά τις εξαιρέσεις κατά την προσφορά που λαμβάνουμε ή, σε κάθε περίπτωση, να τις διαβάζουμε προσεκτικά όταν παραλαμβάνουμε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ώστε να μη βρεθούμε προ εκπλήξεων την ώρα της ζημιάς.

IV) Σωστή επιλογή των καλύψεων

Μια  πολύ συνηθισμένη παγίδα είναι η επιλογή ασφάλειας με βάση την χαμηλότερη τιμή και όχι τόσο με βάση τις καλύψεις. Σε αυτή την περίπτωση η ασφάλεια δεν γίνεται συνειδητά και οι καλύψεις δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες. Πόσες φορές ¨την έχουμε πατήσει¨, καθώς συνειδητοποιήσαμε μετά από την εμφάνιση κάποιας ζημιάς, ότι δεν έχουμε επιλέξει κάποια κάλυψη που τελικά ήταν απαραίτητη.

Επομένως είναι σημαντικό να έχουμε αποφασίσει τι θέλουμε να περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με βάση τις πραγματικές ανάγκες. Για να είναι αυτό εφικτό πρέπει να είμαστε σωστά και πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με τις καλύψεις και τι προσφέρει η κάθε μια.

Φυσικά, υπάρχουν αρκετά ακόμα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουμε, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε φτιάξει ένα συμβόλαιο που θα καλύπτει όλες μας τις ανάγκες, αλλά τα παραπάνω είναι τα σημαντικότερα σημεία που πρέπει να προσέχουμε.

Τέλος, η βοήθεια ενός εξειδικευμένου ασφαλιστικού συμβούλου, είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος όχι μόνο να διασφαλίσουμε ότι δεν θα πέσουμε σε παγίδες αλλά και να επιλέξουμε ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα που θα θωρακίσει ουσιαστικά την κατοικία μας.