Οδηγός επιβίωσης για πρωτοετείς φοιτητές

Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής θα σημάνει για τους μαθητές που πέτυχαν το στόχο τους την αρχή μιας νέας πορείας στη ζωή τους. Οι νέοι ακαδημαϊκοί πολίτες θα βρεθούν σε ένα νέο περιβάλλον και κάποιοι σε μια άλλη πόλη μακριά από τους γονείς τους. Ακολούθως παρατίθενται χρηστικές συμβουλές για τους νέους φοιτητές.

Αναζήτηση κατοικίας

Όσοι περάσουν σε ένα τμήμα μακριά από τον τόπο κατοικίας τους θα πρέπει να αναζητήσουν ένα διαμέρισμα προς ενοικίαση. Πηγή πληροφοριών για την εύρεση διαμερίσματος αποτελούν οι αγγελίες των εφημερίδων ή του διαδικτύου. Φυσικά, και στο χώρο των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ θα βρουν δεκάδες ενοικιαστήρια, άλλα και αγγελίες φοιτητών, που αναζητούν συγκάτοικο. Μια ακόμα επιλογή είναι και τα μεσιτικά γραφεία, στα οποία καταφεύγουν πολλοί ιδιοκτήτες άλλα και υποψήφιοι ενοικιαστές. Οι τιμές των ενοικίων έχουν μειωθεί σύμφωνα και με έρευνα της REMAX σε μέσο όρο 14% στην επαρχία συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η μείωση κατά μέσο όρο είναι στο 13% για την πρώτη και στο 16% για τη συμπρωτεύουσα. Για μια γκαρσονιέρα οι γονείς θα πρέπει να υπολογίζουν ένα ποσό της τάξης των 150-250 ευρώ στην επαρχία και 200-300 ευρώ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βέβαια σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του σπιτιού παίζει ρόλο η απόσταση από τα πανεπιστήμια και αν η οικοδομή είναι νεόδμητη. Οικονομική λύση για την επίπλωση του σπιτιού είναι και τα έπιπλα που πουλούν φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους.

Εγγραφή

Η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών γίνεται σε καθορισμένες ημερομηνίες που ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσα στο Σεπτέμβριο και οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να επισκεφτούν τις ιστοσελίδες των πανεπιστημίων ώστε να αναζητήσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αν ο νέος φοιτητής είναι κάτω των 18 κατά την ημερομηνία εγγραφής στη σχολή θα πρέπει να συνοδεύεται από τον κηδεμόνα του. Αν είναι άνω των 18 ετών μπορεί αν επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει κάποιο άλλο άτομο για να καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αυτά συνήθως είναι:

-Αίτηση για εγγραφή.

-Τίτλο απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του Σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.

-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

-Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

- Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β΄(90% και 10%) υποβάλλουν και νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (όχι την πρωτότυπη βεβαίωση πρόσβασης).

Επισημαίνεται ότι οι επιτυχόντες με τις ειδικές περιπτώσεις των πολύτεκνων, των τρίτεκνων και των κοινωνικών κριτηρίων δεν προσκομίζουν κανένα επιπλέον σχετικό δικαιολογητικό, αφού ο έλεγχος των σχετικών δικαιολογητικών έχει ήδη γίνει στα Λύκεια και θα επακολουθήσει δειγματοληπτικός έλεγχος και από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Στην ίδια  προθεσμία υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στα Πανεπιστημιακά Τμήματα οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου, οι οποίοι διακρίθηκαν στη Βαλκανική ή στη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας και στα ΤΕΙ οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ-Α΄, οι οποίοι διακρίθηκαν στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Πληροφορικής και τους έχει απονεμηθεί, πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο), όπως και οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Φυσικής ή Βιολογίας.

Οι συγκεκριμένοι επιτυχόντες μπορούν να πληροφορηθούν τα επιπλέον δικαιολογητικά για την εγγραφή τους είτε από τις Γραμματείες των Τμημάτων είτε από την αναλυτική εγκύκλιο εγγραφών που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr/eksetaseis).

Φοιτητικές εστίες

Οι φοιτητικές εστίες αποτελούν ακόμα μια λύση διαμονής για πολλούς νέους φοιτητές. Για να διεκδικήσει ένας πρωτοετής φοιτητής ένα δωμάτιο στις εστίες θα πρέπει να υποβάλλει σε ημερομηνία που γνωστοποιείται στον τύπο ηλεκτρονική αίτηση και ακολούθως να καταθέσει μια σειρά δικαιολογητικών στη γραμματεία της σχολής. Κατάλογο με όλες τις φοιτητικές εστίες καθώς και τηλέφωνα επικοινωνίας μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στον δικτυακό τόπο http://www.ein.gr/index.php?rm=2&pm=1. Για την επιλογή των υποψηφίων σημαντικό ρόλο παίζουν κοινωνικά κριτήρια καθώς και το εισόδημα. Παραθέτουμε σχετικό απόσπασμα για τα κριτήρια επιλογής:

Α. Κατά προτεραιότητα στεγάζονται στις Φ.Ε-Σ.Ε. οι υποψήφιοι οικότροφοι που εντάσσονται στις
παρακάτω ειδικές κατηγορίες µε σειρά πρότασης ως εξής:
1. Υποψήφιοι που προέρχονται από άπορες οικογένειες µε µηδενικό εισόδηµα.
2. Υποψήφιοι ορφανοί, από τους δύο γονείς.
3. Υποψήφιοι φοιτητές- τριες που οι ίδιοι είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες
4. Υποψήφιοι παιδιά µισθωτών – πολύτεκνων οικογενειών, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα προέρχεται από αγροτικά επαγγέλµατα ή από µισθωτές υπηρεσίες.

Οι υπόλοιπες θέσεις καλύπτονται με βάση το εισόδημα στο οποίο επέρχονται ορισμένες μειώσεις ανάλογα με την περίπτωση του κάθε υποψηφίου. Πιο αναλυτικά:

 • Για την κατάταξη των αιτήσεων στέγασης θα λαμβάνεται υπόψη το κατά κεφαλήν εισόδημα κάθε οικογένειας. Αυτό θα προκύπτει από τη διαίρεση του συνολικού οικογενειακού δηλωθέντος εισοδήματος με τον αριθμό των μελών της οικογένειας.

 • Όταν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις, αυτό θα λαμβάνεται υπόψη μειωμένο κατά 25%.

 • Όταν στην οικογένεια σπουδάζει ή σπουδάζουν περισσότερα του ενός παιδιού, τότε το εισόδημα θα μειώνεται κατά 10% για κάθε επιπλέον αδελφό φοιτητή.

 • Όταν στην οικογένεια υπάρχει άτομο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, τότε το εισόδημα της οικογένειας θα λαμβάνεται υπόψη μειωμένο κατά 30%.

Εάν ο υποψήφιος ανήκει σε περισσότερες από μια κατηγορίες τότε αυτές αθροίζονται. Σε καμία όμως περίπτωση οι μειώσεις δεν πρέπει να ξεπεράσουν το 75% του εισοδήματος.

Στεγαστικό επίδομα 1000 ευρώ

Το στεγαστικό επίδομα των 1000 ευρώ μπορεί επίσης να δώσει μια ανάσα στις οικογένειες και να συμβάλει στη μείωση των δαπανών της στέγασης του κάθε φοιτητή. Δικαιούχος του Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος των χιλίων ευρώ (1.000 €) είναι ο προπτυχιακός (και όχι μεταπτυχιακός) φοιτητής, ο οποίος φοιτά για την απόκτηση πρώτου (και όχι δεύτερου) πτυχίου, για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών του Τμήματός του. Το επίδομα χορηγείται για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές της οικογένειας, εφόσον διαμένουν σε πόλη άλλη από αυτή της κύριας κατοικίας τους, ανεξάρτητα αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές Σχολές και πόλεις και εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο. Αξίζει να επισημανθεί ότι στις προϋποθέσεις αναφέρεται ότι ο φοιτητής θα πρέπει να έχει περάσει το ήμισυ των μαθημάτων. Για τους πρωτοετείς αρκεί όμως μόνο η εγγραφή. Στον ακόλουθο σύνδεσμο παρατίθενται αναλυτικά οι προϋποθέσεις http://www.del.auth.gr/index.php/el/anakoinoseis-grammateias/1124-2013-03-04-11-03-54

Σίτιση

Πολλοί φοιτητές μπορούν να μειώσουν τα καθημερινά τους έξοδα αν επιλέξουν για τη σίτισή τους τις φοιτητικές λέσχες. Κάθε πανεπιστήμιο ορίζει το εισοδηματικό όριο που εξασφαλίζει τη δωρεάν σίτιση. Για παράδειγμα στο πανεπιστήμιο Αθηνών το εισοδηματικό όριο για οικογένεια με ένα παιδί ήταν 45.000 ευρώ ενώ στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το όριο ήταν τα 21.000 ευρώ.

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Οι νέοι φοιτητές δικαιούνται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και γι αυτό καλό είναι να καταθέσουν αίτηση στη γραμματεία του τμήματος εισαγωγής για την έκδοση βιβλιαρίου υγειονομικής περίθλαψης. Πιο αναλυτικά Υγειονομική περίθαλψη , ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή, δικαιούνται (Π.Δ. 327/83 ΦΕΚ 117/7-9-83 Τ.Α.), οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ημεδαποί, ομογενείς και αλλοδαποί, για διάστημα ίσο προς τα έτη φοίτησης που προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών ενός Τμήματος, προσαυξημένο κατά δύο (2) έτη. Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών η περίθαλψη παρατείνεται και μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους μέχρι 31 Δεκεμβρίου, για όσους δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους μέχρι τότε. Οι παροχές περιλαμβάνουν ιατρικές εξετάσεις, φαρμακευτική περίθαλψη κ.α Παρατίθενται οι παροχές όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

«Η υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών/τριών στο Νοσοκομείο περιλαμβάνει:

 1. Ιατρική εξέταση

 2. Φαρμακευτική περίθαλψη

 3. Παρακλινικές εξετάσεις

 4. Τοκετούς

 5. Εσωτερική Νοσηλεία

Επίσης βάσει ειδικής κοστολόγησης καλύπτονται τα παρακάτω:

 1. Φυσιοθεραπείες

 2. Οδοντιατρική περίθαλψη

 3. Ορθοπεδικά είδη

Διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές/τριες δικαιούνται ένα σκελετό γυαλιών κάθε τρία χρόνια, φακούς γυαλιών κάθε χρόνο μετά από γνωμάτευση του αρμόδιου γιατρού και φακούς επαφής κάθε δύο χρόνια και εφόσον η μυωπία είναι πάνω από 5 βαθμούς.

Τέλος ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες ότι σε περίπτωση που δικαιούνται άμεσα ή έμμεσα περίθαλψη από άλλο ασφαλιστικό φορέα, μπορούν να επιλέξουν τον ασφαλιστικό φορέα που προτιμούν κάθε φορά με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλουν στις Γραμματείες των Τμημάτων τους».

Φοιτητική ταυτότητα

Δικαιούχοι μειωμένου εισιτηρίου, για τις προπτυχιακές σπουδές, είναι οι φοιτητές πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ και για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη. (Υ.Α. Φ.5/ 114196/Β3/11.10.2011 (ΦΕΚ 2234 τ. Β΄). Η ακαδημαϊκή ταυτότητα με δικαίωμα μειωμένου εισιτηρίου για όσους το δικαιούνται  χορηγείται στους ενδιαφερομένους, κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησής τους σε ειδικά διαμορφωμένο για τoν σκοπό αυτό πληροφοριακό σύστημα.  Την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα δικαιούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ακόλουθους συνδέσμους:
http://academicid.minedu.gov.gr/
https://submit-academicid.minedu.gov.gr/

Γραφεία Διασύνδεσης

Προτείνουμε στους μαθητές να επισκέπτονται τα γραφεία διασύνδεσης είτε ηλεκτρονικά είτε με φυσική παρουσία ώστε να ενημερώνονται για συνέδρια, υποτροφίες άλλα και να συλλέγουν πολύτιμες πληροφορίες για την αγορά εργασίας, τη σύνταξη βιογραφικού κ.α.

Άλλες υπηρεσίες

Πολλά πανεπιστήμια διαθέτουν γυμναστήρια και αθλητικές εγκαταστάσεις όπου η χρήση τους είναι ελεύθερη για τους φοιτητές. Παράλληλα σε πολλά πανεπιστήμια λειτουργούν συμβουλευτικά κέντρα που προσφέρουν εμπιστευτικές πληροφορίες υποστήριξης σε φοιτητές με προσωπικά προβλήματα. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών ή και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για παράδειγμα το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα εκμάθησης Αγγλικών, Γαλλικών, Ρώσικων κ.α. (http://www.aueb.gr/pages/foithsh/lesxi.php?anchor=16). Καλό είναι οι νέοι φοιτητές να ρωτήσουν στη γραμματεία ή στις φοιτητικές λέσχες για τις παροχές .

Μετεγγραφές φοιτητών

Κανονικά ο θεσμός των μετεγγραφών δεν υφίσταται για τους νέους φοιτητές. Ούτε το χαμηλό εισόδημα ούτε άλλα κοινωνικά κριτήρια όπως είναι η πολυτεκνία εξασφαλίζουν τη μετεγγραφή. Άλλωστε όσοι εντάσσονται στην κατηγορία των κοινωνικών κριτηρίων, ή είναι πολύτεκνοι και τρίτεκνοι εισάγονται με μειωμένες βάσεις εισαγωγής. Όμως επειδή στην Ελλάδα πολλά πράγματα αλλάζουν το Υπουργείο Παιδείας έδωσε το δικαίωμα στους εισαχθέντες του 2012-13 ελέω της οικονομικής κρίσης να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για μετεγγραφή. Το βασικό κριτήριο για όσους πέτυχαν να πάρουν μετεγγραφή ήταν το οικογενειακό εισόδημα. Τα κοινωνικά κριτήρια συνεκτιμούνται μόνο στην περίπτωση που είχαμε φοιτητές με το ίδιο εισόδημα. Δικαίωμα υποβολής αίτησης είχαν οι επιτυχόντες που είχαν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μετά τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις (Μάιος-Ιούνιος 2012) και των οποίων το κατά κεφαλήν οικογενειακό εισόδημα, δεν υπερβαίνει τις 7.500 ευρώ ή τις 15.000 ευρώ για Ειδικές κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ 19α (Ν. 4115/2013). Περισσότερες πληροφορίες για τις αντιστοιχίες των σχολών μπορούν να βρουν οι νέοι φοιτητές και οι γονείς τους στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://solon.minedu.gov.gr/. Να τονίσουμε ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα αν το μέτρο των μετεγγραφών θα εφαρμοστεί και στους εισαχθέντες του 2013-14.

Ιστοσελίδες

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

 1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 2. Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

 3. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 4. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 5. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 6. Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

 7. Πάντειο Πανεπιστήμιο

 8. Πανεπιστήμιο Πειραιά

 9. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 10. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 11. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 12. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 13. Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας

 14. Πανεπιστήμιο Κρήτης

 15. Πολυτεχνείο Κρήτης

 16. Πανεπιστήμιο Πατρών

 17. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 18. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 19. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 20. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 21. Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

 1. ΤΕΙ Αθήνας

 2. ΤΕΙ Πειραιά

 3. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

 4. TEI Δυτικής Μακεδονίας

 5. ΤΕΙ Πάτρας

 6. ΤΕΙ Λάρισας

 7. ΤΕΙ Χαλκίδας

 8. ΤΕΙ Μεσσολογίου

 9. ΤΕΙ Λαμίας

 10. ΤΕΙ Ηπείρου

 11. ΤΕΙ Σερρών

 12. ΤΕΙ Καβάλας

 13. ΤΕΙ Κρήτης

 14. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

 15. ΤΕΙ Καλαμάτας

 16. Διάφορα

 17. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 18. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

 19. ΑΣΠΑΙΤΕ

Στρατιωτικές & Αστυνομικές Σχολές

 1. Σχολή Ικάρων (Σ.Ι.) - (Σ.Ι.Ρ.)- (Σ.Τ.Υ.Α.) - (Σ.Υ.Δ.)

 2. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.)

 3. Στρατιωτικές Σχολές Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.)

 4. Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.)

 5. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Σ.Μ.Υ.)

 6. Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.)

 7. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

 8. Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)

 9. Αστυνομική Ακαδημία

 

Διαβάστε: Σπουδές μετά το λύκειο - Όλες οι επιλογές και οι προοπτικές τους

Καλόγηρος Βασίλειος, Υπ.Διδάκτωρ Π.Θ

Παρακαλούμε περιμένετε ...