Μεταπτυχιακά στην ενέργεια

Τα Πολυτεχνικά τμήματα, όπως τα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, βρίσκονται στην πρώτη θέση των προτιμήσεων πολλών μαθητών. Οι θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας, όχι μόνο στην Ελλάδα άλλα και στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι προσφέρουν πληθώρα διεξόδων, είναι στοιχεία, που δεν περνούν απαρατήρητα. Σε μεγάλο βαθμό, οι ευοίωνες προοπτικές τους συνδέονται με τον τομέα της ενέργειας, που είναι και θα είναι στο προσκήνιο για πολλά χρόνια.
Όσοι απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών επιθυμούν να αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις, είναι αναγκαίο να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές, ώστε να βελτιώσουν το γνωστικό τους υπόβαθρο και παράλληλα να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Δε χρειάζεται να φύγει κάποιος στο εξωτερικό από τη στιγμή, που στην Ελλάδα προσφέρονται μεταπτυχιακά στον τομέα της ενέργειας. Ένα από αυτά είναι και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με τον τίτλο "Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας".

Το μεταπτυχιακό

Στόχος του εν λόγω μεταπτυχιακού είναι η κατάρτιση των νέων μηχανικών στον εξελισσόμενο τομέα της παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας. Άλλωστε Οι ραγδαίες εξελίξεις των ενεργειακών τεχνολογιών, οι νέες προτεραιότητες της ενεργειακής πολιτικής και οι σύγχρονες απαιτήσεις στην αγορά εργασίας καθιστούν αναγκαία τη σε βάθος εξειδίκευση στην περιοχή αυτή που παρουσιάζει έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα. Όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα το πρόγραμμα προσφέρει κατάρτιση στους τομείς παραγωγής ενέργειας, εξοικονόμηση και χρήση ενέργειας. Πιο αναλυτικά προσφέρει γνώσεις στα ακόλουθα:

 • Παραγωγή Ενέργειας

  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

  • Σταθμοί και σύστημα ηλεκτροπαραγωγής

  • Καύσιμα (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, βιοκαύσιμα, «πράσινη βενζίνη» κλπ.) 

 • Χρήσεις Ενέργειας

  • Ενέργεια και κτήρια (παθητικά και ενεργητικά συστήματα θέρμανσης-ψύξης, κτηριακές κατασκευές ελάχιστων απωλειών, συστήματα διαχείρισης ενέργειας κλπ.)

  • Ενέργεια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις (θερμικές και ηλεκτρικές χρήσεις, συμπαραγωγή, ανάκτηση θερμότητας κλπ.)

  • Ενέργεια και μεταφορές (κίνηση με συμβατικά μέσα, ηλεκτρική κίνηση κλπ.) 

 • Εξοικονόμηση Ενέργειας

  • Διαχείριση ενέργειας (συστήματα αυτομάτου ελέγχου, μετρητικά συστήματα, λογιστικές διαδικασίες)

  • Οικονομία και προγραμματισμός του ενεργειακού συστήματος

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι το ενδιαφέρον αυτό μεταπτυχιακό καλύπτει κάθε τομέα που έχει σήμερα ζήτηση. Από τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας μέχρι τα παθητικά και ενεργητικά συστήματα. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Πολυτεχνικών σχολών και των τμημάτων Θετικής κατεύθυνσης. Μπορούν λοιπόν να υποβάλλουν αίτηση όχι μόνο οι Ηλεκτρολόγοι και Μηχανολόγοι μηχανικοί άλλα και οι Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Χημικοί Μηχανικοί κ.α.

Δικαιολογητικά

Όσοι ενδιαφέρονται για το μεταπτυχιακό του Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα κριτήρια επιλογής είναι

 • ο γενικός βαθμός διπλώματος και η σειρά αποφοίτησης του υποψηφίου

 • η επίδοση σε συναφή προς το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα

 • η επίδοσή του στη διπλωματική εργασία,

 • η επαγγελματική εμπειρία και οι ανάγκες του χώρου απασχόλησης του υποψηφίου,

 • η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα,

 • οι συστατικές επιστολές,

 • η γνώση ξένων γλωσσών (και ιδίως της Αγγλικής),

 • άλλα σχετικά βιογραφικά στοιχεία.

 • προσωπική συνέντευξη, η οποία και θα συνεκτιμηθεί στην τελική επιλογή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματα ώστε να πληροφορηθούν για τα μαθήματα και τις προϋποθέσεις εισαγωγής. Η ιστοσελίδα είναι http://www.epm.ntua.gr/.

 

Mάθετε περισσότερα στον οδηγό του news.gr για τα Μεταπτυχιακά

 

 

Παρακαλούμε περιμένετε ...