Πανεπιστήμια : Οι λίστες της επιτυχίας

Μια από τις παραμέτρους, που πρέπει να λάβουν υπόψη τους όσοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές, είναι και το κύρος των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και η διεθνής τους αναγνώριση.

Υπάρχουν πολλές λίστες κατάταξης, τις οποίες μπορεί να συμβουλευτεί ο ενδιαφερόμενος πριν προχωρήσει στην επιλογή του. Όσον αφορά στις αξιολογήσεις των Πανεπιστημίων, θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε κάθε φορέα ποικίλουν τα κριτήρια. Γι' αυτό το λόγο παρατηρούνται και διαφοροποιήσεις όσον αφορά στη θέση, που έχει το κάθε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σίγουρα, η θέση, που καταλαμβάνει ένα Πανεπιστήμιο, μπορεί να ληφθεί υπόψη, αλλά δεν αποτελεί πανάκεια για την επιτυχημένη επιλογή. Απαιτείται και προσωπική έρευνα από τον κάθε υποψήφιο. Καλό είναι να αναζητήσει άτομα, που ολοκλήρωσαν το εν λόγω μεταπτυχιακό, να μελετήσει το πρόγραμμα σπουδών, το βιογραφικό και το ερευνητικό έργο των διδασκόντων και, φυσικά, αν είναι εφικτό, να κάνει και μια επιτόπια έρευνα, επισκεπτόμενος τους χώρους του Πανεπιστημίου. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσει να προχωρήσει σε μια προσωπική αξιολόγηση του κάθε ιδρύματος, που - σε συνδυασμό με τις διεθνείς αξιολογήσεις, τις οποίες παρουσιάζουμε - θα τον οδηγήσουν σε μια επιτυχημένη επιλογή.

 

Αξιολογήσεις Πανεπιστημίων

Academic Ranking of World Universities(ARWU) ή Shanghai Ranking. 
 
Είναι από τις παλιότερες αξιολογήσεις των Πανεπιστημίων, καθώς ξεκίνησε το 2003. Προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Shanghai Jiaotong και κάθε χρόνο αξιολογεί περίπου 1.200 ιδρύματα, ενώ δημοσιεύει τα 500 καλύτερα από αυτά.
Times Higher Education World University Rankings(ΤΗΕ)
 
Η συγκεκριμένη αξιολόγηση δημοσιεύεται από το Βρετανικό περιοδικό Times Higher Education και αντλεί τα δεδομένα από την Thomson Reuters (SCI & SSCI). Ξεκίνησε το 2004 σε συνεργασία με την Quacquarelli Symonds (QS), όμως η συνεργασία των δυο φορέων διεκόπη το 2010 και πλέον υπάρχουν δυο λίστες αξιολόγησης με διαφορετικά κριτήρια.

Στη σχετική ιστοσελίδα, μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να αναζητήσει τη θέση, που έχει το πανεπιστήμιο, στο οποίο  ενδιαφέρεται να εκπονήσει το μεταπτυχιακό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στα 100 κορυφαία Πανεπιστήμια του Κόσμου με λιγότερα από 50 χρόνια λειτουργίας βρίσκεται και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, που καταλαμβάνει την 53η θέση.

 
QS World University Rankings
 
Άλλος ένας φορέας αξιολόγησης, που συνεργαζόταν στο παρελθόν με το περιοδικό Times Higher Education. Από το 2010, η QS εκδίδει τη δική της λίστα αξιολόγησης, που έχει αρκετά κοινά σημεία με αυτή από το περιοδικό Times. Η έρευνα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε επεξεργασία ερωτηματολογίων εργοδοτών και ακαδημαϊκών. Διαβάστε τις λίστες κατάταξης των Πανεπιστημίων ανά περιοχή και αντικείμενο. 
 
Ranking Web ή Webometrics
 
Αρμόδιος φορέας για την αξιολόγηση είναι το Cybermetrics Lab (Ινστιτούτο CCHS, Ισπανία). Αξιολογεί περισσότερα από 20.000 ιδρύματα και οι λίστες κατάταξης, που δημοσιεύονται, στηρίζονται σε δεδομένα του Παγκόσμιου Ιστού. Το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι στην περίπτωση της Ελλάδας αξιολογεί, εκτός από τα ΑΕΙ, τα ΤΕΙ και Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων.

 
Αξιολογήσεις Master

Λίστες αξιολόγησης έχουμε και από περιοδικά, όπως είναι τα “Νewsweek”, “US News”, “Business Week”, Financial Times. Οι αξιολογήσεις των δύο τελευταίων περιοδικών είναι αρκετά εξειδικευμένες και αφορούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα οικονομικού περιεχομένου. Όσοι ενδιαφέρονται για την εκπόνηση μεταπτυχιακού στα οικονομικά, μπορούν να επισκεφτούν τους συγκεκριμένους συνδέσμους.
 
Άλλες αξιολογήσεις
 
Άλλες αξιολογήσεις, ίσως λιγότερο γνωστές στο ευρύ κοινό, πραγματοποιούνται και από φορείς ευρωπαϊκών χωρών, όπως είναι το Γαλλικό Ινστιτούτο Μines Ρaris Τech, το Πανεπιστήμιο Leiden της Ολλανδίας, και ο Γερμανικός Οργανισμός CΗΕ (Center for Ηigher Εducation Development). Άλλη μια αξιολόγηση μπορούν να δουν οι ενδιαφερόμενοι στον δικτυακό τόπο http://www.eduroute.info/Edu-world-university-rankings-top500.aspx  
 
Κορυφαία Πανεπιστήμια
 
Όπως αναφέρθηκε, η πληθώρα των αξιολογήσεων στηρίζεται σε διαφορετικά κριτήρια και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ως προς την κατάταξη των Πανεπιστημίων. Ωστόσο, σύμφωνα με μελέτη των κ. Αγγελή, Βασιλειάδη, Μανωλόπουλο από το τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, υπάρχουν 15 Πανεπιστήμια, που εμφανίζονται στις πρώτες 50 θέσεις των πιο γνωστών αξιολογήσεων. 
 
Ιδρύματα που εμφανίζονται στα 50 πρώτα όλων των κατατάξεων   
 
1. Columbia University   
2. Cornell University   
3. Harvard University   
4. Massachusetts Institute of Technology (MIT)   
5. Stanford University   
6. University College London   
7. University of California, Berkeley   
8. University of California, Los Angeles   
9. University of Cambridge   
10. University of Michigan   
11. University of Oxford   
12. University of Pennsylvania   
13. University of Toronto   
14. University of Wisconsin, Madison   
15. Yale University  
 
Συμπέρασμα :
 
Οι λίστες αξιολόγησης μπορούν να αποτελέσουν ένα κριτήριο για την επιλογή του Ιδρύματος, όπου θα πραγματοποιήσει κάποιος τις μεταπτυχιακές του σπουδές. Δεν πρέπει, όμως, να είναι το μοναδικό, καθώς - όπως αναφέρθηκε - καλό είναι ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος να πραγματοποιήσει και προσωπική έρευνα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, και επιτόπια, όπως γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όσον αφορά στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, αν και καταλαμβάνουν χαμηλές θέσεις, γιατί σε πολλές περιπτώσεις λαμβάνεται υπόψη στις αξιολογήσεις η χρηματοδότηση ή η αναλογία διδασκόντων ανά διδασκομένων, παρέχουν υψηλής ποιότητας σπουδές και πολύ καλά μεταπτυχιακά. Θα επικαλεστούμε το διεθνούς κύρους ερευνητικό περιοδικό Νature (τ. 458/9-4-2009), που - μεταξύ άλλων - αναφέρει : "Η Ελλάδα διαθέτει τη μικρότερη επιχορήγηση στην έρευνα μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (0,57% του ΑΕΠ)… Στα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα, οι Έλληνες επιτυγχάνουν τη μέγιστη αναλογία χρημάτων ανά ερευνητή από οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ".
 
Μελέτη επεξεργασία: Καλόγηρος Βασίλειος, Υπ.Διδάκτωρ Π.Θ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Employ
 
 
 
Παρακαλούμε περιμένετε ...