114 Ελληνικά μεταπτυχιακά με προθεσμίες από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο

Τίτλος μεταπτυχιακού προγράμματος

Φορέας υλοποίησης

Καταληκτική ημερομηνία

Τέχνη, εικονική πραγματικότητα
και πολυχρηστικά συστήματα

καλλιτεχνικής έκφρασης

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

30/7/2013

Εικαστικές Τέχνες

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

5/7/2013

Ιταλική Γλώσσα και Πολιτισμός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

13/9/2013

Π.Μ.Σ. Τμήματος Μαθηματικών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

5/7/2013

Επιστήμες της Αγωγής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

22/7/2013

Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας

και Πολιτισμού

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

20/7/2013

Π.Μ.Σ Τμήματος Φιλοσοφίας

και Παιδαγωγικής-Τομέα Φιλοσοφίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

30/9/2013

Π.Μ.Σ. Τμήματος Φιλολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

30/9/2013

Π.Μ.Σ. Κτηνιατρικής Σχολής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

19/7/2013

Επιστήμη της Δασολογίας

και Φυσικού Περιβάλλοντος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

9/7/2013

Π.Μ.Σ. Τμήματος Ιστορίας

και Αρχαιολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

30/9/2013

Παιδαγωγική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

30/9/2013

Π.Μ.Σ. Τμήματος

Πολιτικών Επιστημών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2/9/2013

Π.Μ.Σ. Τμήματος Φαρμακευτικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2/9/2013

Π.Μ.Σ. Τμήματος Ψυχολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

30/9/2013

Δίκαιο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

30/8/2013

Γλώσσα και Πολιτισμός

στο Γερμανόφωνο Χώρο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

11/9/2013

Φυσική Δραστηριότητα

και Ποιότητα Ζωής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

9/10/2013

Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςΔημοκρίτειο Πανεπιστήμιο ΘράκηςΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΠανεπιστήμιο ΙωαννίνωνΠανεπιστήμιο Κρήτης

10/7/2013

Διδακτική της Χημείας

και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΕθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

16/9/2013

Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Τμήματος Νοσηλευτικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΠανεπιστήμιο ΙωαννίνωνΠανεπιστήμιο Πειραιώς

18/10/2013

Ολοκληρωμένη Διαχείριση

Παραγωγής Γάλακτος

και Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

30/9/2013

Αμπελουργία-Οινολογία

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

13/9/2013

Βιοτεχνολογία και Εφαρμογές στη Γεωπονία

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

8/7/2013

Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων

και Διατροφή του Ανθρώπου

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

13/9/2013

Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων

και Γεωργικής Μηχανικής

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

6/9/2013

Τεχνολογίες Περιβάλλοντος

στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

30/7/2013

Χειρουργική Ήπατος - Χοληφόρων - Παγκρέατος

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

17/9/2013

Σπουδές στον Παρευξείνιο Χώρο

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

20/9/2013

Π.Μ.Σ. Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος

και Φυσικών Πόρων

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

30/9/2013

LLΜ in Transnational

and European Commercial Law

and Alternative Dispute Resolution

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

20/9/2013

Βιώσιμη Ανάπτυξη (MSc in Sustainable

Development)

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

20/9/2013

Στρατηγικός Σχεδιασμός Προϊόντων

(MSc in Strategic Product Design)

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

20/9/2013

Τέχνη, Δίκαιο και Οικονομία

(MA in Art, Law and Economy)

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

20/9/2013

Μαύρη Θάλασσα. Ιστορία

και Πολιτισμός

(MA in Black Sea Cultural Studies)

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

20/9/2013

Ενεργειακά Συστήματα (MSc in Energy Systems)

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

30/9/2013

Συστήματα Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών

(MSc in Information

and Communication Technology

(ICT) Systems)

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

30/9/2013

Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

(MSc in Banking & Finance)

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

20/9/2013

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management)

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

20/9/2013

Διοίκηση Επιχειρήσεων

για στελέχη (Executive MBA)

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

20/1/2014

Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

20/9/2013

Πολιτική Επιστήμη

και Κοινωνιολογία

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

5/7/2013

Π.Μ.Σ. Τομέα Ποινικών Επιστημών Τμήματος Νομικής

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

25/9/2013

Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία

και Επιστήμη

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΕθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

12/7/2013

Συστήματα Αυτοματισμού

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

12/7//2013

Μαθηµατική Προτυποποίηση

σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονοµία

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

6/9/2013

Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

6/9/2013

Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

6/9/2013

Εφαρμοσμένη Μηχανική

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

6/9/2013

Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

6/9/2013

Βιοϊατρική Τεχνολογία

Εθνικό Μετσόβιο ΠολυτεχνείοΠανεπιστήμιο Πατρών

10/9/2013

Πληροφοριακά Συστήματα (μερικής φοίτησης)

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

10/9/2013

Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

30/8/2013

Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

6/9/2013

Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

11/9/2013

Πολιτισμική Πληροφορική & Eπικοινωνία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

13/9/2013

Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας

– Μοριακή Γενετική,

Διαγνωστικοί Δείκτες

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

26/7/2013

Αυτοματισμοί στις Αρδεύσεις,

τις Γεωργικές Κατασκευές

και στην Εκμηχάνιση της Γεωργίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

13/9/2013

Προσομοίωση και Σχεδιασμός

Έργων Πολιτικού Μηχανικού

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

22/7/2013

Aειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος

Πανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΤΕΙ Λάρισας,ΤΕΙ Μεσολογγίου

6/9/2013

Π.Μ.Σ. Τμήματος Χημείας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

31/8/2013

Φιλοσοφία: Γνώση,

Αξίες και Κοινωνία

Πανεπιστήμιο ΙωαννίνωνΠανεπιστήμιο Κρήτης

2/9/2013

Eλληνική Φιλοσοφία–Φιλοσοφία των Eπιστημών

Πανεπιστήμιο ΙωαννίνωνΠανεπιστήμιο Κρήτης

20/9/2013

Εκπαιδευτική Θεωρία, Πολιτική και Ιστορία

Πανεπιστήμιο Κρήτης

23/8/2013

Εφαρμογές της Ψυχολογίας

στην Εκπαίδευση:

Ψυχοπαιδαγωγικές Παρεμβάσεις

για Παιδιά Προσχολικής και Σχολικής Ηλικίας

Πανεπιστήμιο Κρήτης

10/9/2013

Φωτονική - Νανοηλεκτρονική (ΦΩ.ΝΗ.)

Πανεπιστήμιο Κρήτης

15/7/2013

Προχωρημένη Φυσική

Πανεπιστήμιο Κρήτης

15/7/2013

Πολιτισμός και Ανθρώπινη Ανάπτυξη

Πανεπιστήμιο Κρήτης

23/8/2013

Οπτική και Όραση

Πανεπιστήμιο Κρήτης

19/7/2013

Κοινωνιολογία

Πανεπιστήμιο Κρήτης

13/9/2013

Π.Μ.Σ. Τμήματος Φιλολογίας

Πανεπιστήμιο Κρήτης

31/7/2013

Πολιτική Ανάλυση

και Πολιτική Θεωρία

Πανεπιστήμιο Κρήτης

10/7/2013

Εφαρμοσμένη Λογιστική

και Ελεγκτική

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

23/8/2013

Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

13/12/2013

Π.Μ.Σ. Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

15/7/2013

Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

23/8/2013

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

23/8/2013

Οικονομική Επιστήμη

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

30/8/2013

Διεθνείς Σπουδές

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

6/9/2013

Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Πανεπιστήμιο ΜακεδονίαςΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

12/7/2013

Π.Μ.Σ. Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Πατρών

16/9/2013

Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής

Πανεπιστήμιο Πατρών

12/7/2013

Επιστήμη

του Πολιτικού Μηχανικού

Πανεπιστήμιο Πατρών

23/8/2013

Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού

και Λογισμικού

Πανεπιστήμιο Πατρών

6/9/2013

Π.Μ.Σ. Τμήματος Φαρμακευτικής

Πανεπιστήμιο Πατρών

6/9/2013

Μ.Δ.Ε. Τμήματος Βιολογίας

Πανεπιστήμιο Πατρών

26/9/2013

Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Πατρών

6/9/2013

Βασικές Ιατρικές Επιστήμες

Πανεπιστήμιο Πατρών

16/9/2013

Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός

και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων

Πανεπιστήμιο Πατρών

27/9/2013

Θεατρικές Σπουδές

Πανεπιστήμιο Πατρών

15/9/2013

Μ.Δ.Ε. Τμήματος Φιλοσοφίας

Πανεπιστήμιο Πατρών

2/8/2013

Επιστήμη των Υλικών

Πανεπιστήμιο Πατρών

9/9/2013

Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων

και Επικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πατρών

6/9/2013

Πληροφορική Επιστημών Ζωής

Πανεπιστήμιο Πατρών

9/9/2013

ΠΜΣ Τμήματος Χημείας

Πανεπιστήμιο Πατρών

30/9/2013

Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

5/7/2013

Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

12/7/2013

Οικονομική Ανάλυση

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

31/7/2013

Οργάνωση και Διοίκηση

Δημοσίων Υπηρεσιών,

Δημοσίων Οργανισμών

και Δημοσίων Επιχειρήσεων

(Master in Public Management)

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

31/7/2013

Μ.Δ.Ε. του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

26/7/2013

Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές

Πάντειο Πανεπιστήμιο

1/9/2013

Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα

και η Αντιμετώπισή της

Πάντειο Πανεπιστήμιο

10/7/2013

Σχεδίαση και Ανάπτυξη

Προηγμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής

ΤΕΙ Αθήνας

12/7/2013

Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνας

και Σχεδιασμός Γραφικών ISICG

ΤΕΙ Αθήνας

12/7/2013

Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

10/7/2013

Διοίκηση Επιχειρήσεων -

Master in Business Administration -

MBA (πλήρους και μερικής φοίτησης)

ΤΕΙ Καβάλας

12/7/2013

Τεχνολογία Πετρελαίου

και Φυσικού Αερίου

(MSc in Oil & Gas Technology)

ΤΕΙ Καβάλας

5/7/2013

Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων

 στη Μεσόγειο

(MSc in Water Resources of the Mediterranean)

ΤΕΙ Καβάλας

10/7/2013

Πληροφορική και Πολυμέσα

ΤΕΙ Κρήτης

12/7/2013

Λογιστική

και Ελεγκτική

ΤΕΙ Κρήτης

31/7/2013

Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

ΤΕΙ Πάτρας

1/9/2013

Διαχείριση και Διοίκηση Κατασκευών

ΤΕΙ Πειραιά

12/7/2013

Διεθνής Διοικητική

των Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Πειραιά

9/9/2013

Παρακαλούμε περιμένετε ...