Ηλεκτρονική Φυσική – Ραδιοηλεκτρολογία: Νέοι εργασιακοί διέξοδοι για τους φυσικούς

Ένα μεταπτυχιακό που ανοίγει νέους εργασιακούς ορίζοντες στους Φυσικούς είναι αυτό της Ραδιοηλεκτρολογίας. Όσοι φυσικοί εκπονήσουν το εν λόγω μεταπτυχιακό, το οποίο απευθύνεται και σε πτυχιούχους και άλλων τμημάτων, έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τον τομέα των τηλεπικοινωνιών καθώς και σε αυτόν της ηλεκτρονικής. Όπως αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του προγράμματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου:

Το πρόγραμμα σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τις εξής κατευθύνσεις:

α) Ηλεκτρονική Τεχνολογία Κυκλωμάτων και
β) Ηλεκτρονική Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών.

Οι διπλωματούχοι του προγράμματος καλύπτουν θέσεις σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικής του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και θέσεις σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Επιπρόσθετη δυνατότητα εργασίας στην εκπαίδευση

Όσοι φυσικοί καταφέρουν να πραγματοποιήσουν το μεταπτυχιακό στην ηλεκτρονική φυσική αποκτούν μια επιπρόσθετη δυνατότητα εργασίας. Εκτός από τον κλάδο ΠΕ04.01 στον οποίο εντάσσονται με το βασικό τους πτυχίο αποκτούν και το δικαίωμα ένταξης στον κλάδο ΠΕ12.10 αυξάνοντας τις πιθανότητες πρόσληψής τους. Παραθέτουμε και το σχετικό απόσπασμα για την τεκμηρίωση των όσων υποστηρίζουμε:

«Για τον κλάδο ΠΕ12.10 Ραδιοηλεκτρολόγων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι φυσικού τμήματος πανεπιστημίων με ενδεικτικό μεταπτυχιακών σπουδών ηλεκτρονικής και ραδιοηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικού αυτοματισμού ή μεταπτυχιακού διπλώματος ισότιμου με τα παραπάνω μόνο ενδεικτικά».

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α

Το μεταπτυχιακό στην ηλεκτρονική φυσική είναι απαραίτητο για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του Ραδιοηλεκτρολόγου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Ραδιοηλεκτρολόγων για να αποκτήσει ο πτυχιούχος Φυσικός το δίπλωμα του Ηλεκτρονικού Ραδιοηλεκτρολόγου Α΄ καλείται να φέρει εις πέρας το διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας σε ένα από τα τρία Πανεπιστήμια της χώρας όπου παρέχονται τα αντίστοιχα προγράμματα (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Π. Πατρών)

Το ΜΔΕ στην Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (MSc) είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και θεωρείται προϋπόθεση για τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α’ αυτοδίκαια (όπως και οι Ηλ. Μηχανικοί) σύμφωνα με το Ν.Δ. 2624/1953 (ΦΕΚ 292/Α/1953) και το Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ 152/Α/1971))

Προοπτικές ραδιοηλεκτρολόγων

Με βάση τα όσα αναφέρει ο οικείος σύλλογος διαφαίνονται θετικές προοπτικές για όσους εκπονήσουν το εν λόγω μεταπτυχιακό. Πιο αναλυτικά ο>ι απόφοιτοι Διπλωματούχοι Ηλεκτρονικοί Φυσικοί Ραδιοηλεκτρολόγοι καλύπτουν ανάγκες στην Ηλεκτρονική βιομηχανία και τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στις Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορική. Επιπλέον, στην Τεχνική Εκπαίδευση αποτελούν έναν από τους κύριους πυρήνες στελεχών για την εκπαίδευση τεχνικών στην Ηλεκτρονική, την Τηλεπληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες, όπως και σε αντίστοιχες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα στοιχεία απασχόλησης δείχνουν ότι η απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική ως προς το μέγεθος και το ρυθμό.

Οι Ηλεκτρονικοί  Φυσικοί – Ραδιοηλεκτρολόγοι (Φ-Ρ/Η) γίνονται δεκτοί στην IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) και στην FITCE (Federation of Telecommunications Engineers of the European Community) που είναι αντίστοιχα η παγκόσμια ένωση Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και η Πανευρωπαϊκή ένωση Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών.

Τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά στην ηλεκτρονική φυσική

Τρία είναι τα μεταπτυχιακά προγράμματα που δίνουν στο φυσικό τη δυνατότητα της εργασίας ως ραδιοηλεκτρολόγου.

Παραθέτουμε τους σχετικούς συνδέσμους για την περαιτέρω ενημέρωση των ενδιαφερομένων:

Πανεπιστήμιο Αθηνών: http://old.phys.uoa.gr/TomeasE/RE/

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: http://elecom.physics.auth.gr/Gr/index_gr.htm

Πανεπιστήμιο Πάτρας: http://www.elc.physics.upatras.gr/

Παρακαλούμε περιμένετε ...