5ετους φοίτησης το Τμήμα Μηχανικών Πετρελαίου και Μηχανολόγων Μηχανικών

Σε 5 έτη επεκτείνεται το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε του ΤΕΙ Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης  με απόφαση που έλαβε η Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Η απόφαση αυτή στηρίζεται στα όσα ορίζει ο νόμος 4310/2014 και συγκεκριμένα η πρώτη παράγραφος του άρθρου 77. 

«Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα στους έως το ακαδημαϊκό έτος 2012- 2013 εισαχθέντες φοιτητές των τμημάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης, που μετονομάζονται με παράλληλη μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου, η αύξηση του αριθμού των εξαμήνων φοίτησης να λάβουν τον τίτλο σπουδών του τμήματος, όπως προκύπτει από τη μετονομασία, ύστερα από την παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση μαθημάτων, που θα καθοριστούν με απόφαση της οικείας Συνέλευσης και σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος». 

Το news.gr επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Μητρόπουλο ο οποίος δήλωσε ότι η εν λόγω ρύθμιση αφορά τους φοιτούντες οι οποίοι εισήχθησαν  στο Τμήμα έως το 2012-13, τότε δηλαδή που έγινε η αλλαγή με το σχέδιο «Αθηνά». Στους εν λόγω φοιτητές που κάποιοι εξ αυτών είχαν μπει ως Μηχανολόγοι Μηχανικοί και κάποιοι ως Μηχανικοί Πετρελαίου, εφόσον τους προστεθούν εξάμηνα θα μπορούσαν να πάρουν τον ενιαίο τίτλου του Τμήματος. 

Ο κ.  Μητρόπουλος μας ανέφερε ότι τα επιπλέον εξάμηνα θα επιλέγονται προαιρετικά από τους φοιτητές. Αν λοιπόν κάποιος επιθυμεί να λάβει τον ενιαίο τίτλο έχει το δικαίωμα να τα επιλέξει σε διαφορετική περίπτωση θα λαμβάνει τον τίτλο της μιας κατεύθυνσης. 

Εφόσον το πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί μέχρι το 2016 είναι επιτυχημένο και δεχτεί και το Υπουργείο Παιδείας ενδέχεται να επεκταθεί το 5ετές πρόγραμμα και στους νέους εισακτέους του Τμήματος δήλωσε ο  Πρόεδρος του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας. Επίσης από το Υπουργείο Παιδείας θα εξαρτηθεί το αν θα μπορέσουν να επωφεληθούν της επέκτασης και παλιότεροι απόφοιτοι . 

Όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα  ο κ. Μητρόπουλος δήλωσε ότι έχει την εντύπωση ότι εφόσον προστίθενται εξάμηνα, τα οποία είναι της άλλης κατευθύνσεως θεωρεί ότι  αυτό γεννά δικαιώματα για επαγγελματικά δικαιώματα στο πλαίσιο του υφιστάμενου πλαισίου του κλάδου.