Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του νέου Λυκείου

Τα νέα ωρολόγια προγράμματα με βάση το ανακοινωθέν σχέδιο του Υπουργείου

Αναλυτικοί πίνακες

Δόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας το σχέδιο νόμου για το νέο λύκειο. Σε αυτό περιλαμβάνονται τόσο τα προγράμματα μαθημάτων για όλες τις τάξεις του λυκείου ενώ παρουσιάζεται και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τελικά δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τα όσα έχουν δει έως τώρα το φως της δημοσιότητας. Ακολούθως παρουσιάζονται τα ωρολόγια προγράμματα των τριών τάξεων του Γενικού, του Επαγγελματικού Λυκείου, αλλά και των Σχολών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΚ).

 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας – Κοινού Προγράμματος

 

Ώρες

 

 

Ελληνική Γλώσσα1

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

5

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2

Θρησκευτικά

 

2

Ιστορία

 

2

 

Μαθηματικά2

 

Άλγεβρα

 

3/2

Γεωμετρία

 

2/3

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

 

2

Φυσικές Επιστήμες3

Φυσική

2

Χημεία

 

2

Βιολογία

 

2

Φυσική Αγωγή

 

2

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

 

3

Ερευνητική Εργασία (project)

 

2

Μαθήματα Επιλογής: 1 από τα 3

 

Ώρες

Εφαρμογές Πληροφορικής

 

2

Διαχείριση Φυσικών Πόρων

 

2

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

 

2

Γενικό Σύνολο Κοινού Προγράμματος

 

35 ώρες

 

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα Κοινού Κορμού

Αρχαία Ελληνικά

6 ώρες

Νεοελληνική λογοτεχνία

Νεοελληνική γλώσσα

Άλγεβρα

5 ώρες

Γεωμετρία

Φυσική

6 ώρες

Χημεία

Βιολογία

Πολιτική Παιδεία

2 ώρες

Θρησκευτικά

2 ώρες

Ιστορία

2 ώρες

Φυσική Αγωγή

1 ώρα

Ξένη γλώσσα

2 ώρες

Ερευνητική εργασία

2 ώρες

Φιλοσοφία

2 ώρες

Μαθήματα θεωρητικών επιστημών

Αρχαία: 3 ώρες

Λατινικά: 2 ώρες

 

 

 

Μαθήματα θετικών επιστημών

Φυσική: 3 ώρες

Μαθηματικά: 2 ώρες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα Κοινού Κορμού

Νεοελληνική λογοτεχνία

6 ώρες

Νεοελληνική γλώσσα

Θρησκευτικά

1 ώρα

Ιστορία

2 ώρες

Φυσική Αγωγή

1 ώρα

Ξένη γλώσσα

2 ώρες

 

Μαθήματα Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία: 11 ώρες

Λατινικά:3 ώρες

Ιστορία: 6 ώρες

Μαθήματα θετικών επιστημών1

Φυσική: 6 ώρες

Μαθηματικά: 8 ώρες

Χημεία: 6 ώρες

Μαθήματα οικονομικοκοινωνικών και πολιτικών επιστημών

Οικονομία: 6 ώρες

Μαθηματικά στατιστική: 8 ώρες

Στοιχεία Κοινωνικών και πολιτικών επιστημών: 6 ώρες

Μαθήματα επιστημών υγείας

Φυσική: 6 ώρες

Χημεία: 6 ώρες

Βιολογίας: 8 ώρες

 

Μαθήματα Παιδαγωγικών τμημάτων

Αρχές Φυσικών Επιστημών: 6 ώρες

Ιστορία: 6 ώρες

Μαθηματικά στατιστική: 8 ώρες

 

Τα ωρολόγια προγράμματα του Επαγγελματικού Λυκείου

Εκτός όμως από το Γενικό Λύκειο μεγάλες αλλαγές θα έχουμε και στο επαγγελματικό λύκειο όπου και αλλάζουν ριζικά τα εβδομαδιαία προγράμματα διδασκαλίας. Αυτά διαμορφώνονται ως εξής:

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

Μαθήματα γενικής παιδείας

Ελληνική Γλώσσα

3 ώρες

Νεοελληνική λογοτεχνία

1 ώρα

Άλγεβρα

3 ώρες

Γεωμετρία

1 ώρα

Φυσική

2 ώρες

Χημεία

2 ώρες

Πολιτική Παιδεία

2 ώρες

Θρησκευτικά

1 ώρα

Ιστορία

1 ώρα

Φυσική Αγωγή

2 ώρες

Ξένη γλώσσα

2 ώρες

Ερευνητική εργασία

2 ώρες

 

 

Μαθήματα προσανατολισμού Οικονομία και διοίκηση

1. Οργάνωση & Διοίκηση (4 ώρες)

2. Αρχές Λογιστικής (3 ώρες)

3. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός –Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια & Υγιεινή (2 ώρες)

4. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (4 ώρες)

 

Μαθήματα προσανατολισμού Γεωπονία- τρόφιμα

1.Αρχές Αγροτικής Οικονομίας (5 ώρες)

2. Αρχές Λογιστικής (2 ώρες)

3. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός –

Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια & Υγιεινή (2 ώρες)

4. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (4 ώρες)

Μαθήματα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

1. Ναυτική Τέχνη (2 ώρες)

2. Ναυτιλιακές Γνώσεις (2 ώρες)

3. Στοιχεία Μηχανών Πλοίου (2 ώρες)

4. Τεχνικό Σχέδιο (1 ώρα)

5. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός –

Περιβάλλον Εργασίας- Ασφάλεια & Υγιεινή (2 ώρες)

6. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (4 ώρες)

Μαθήματα προσανατολισμού Τεχνολογικών εφαρμογών

1. Αρχές Μηχανολογίας (4 ώρες )

2. Αρχές Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρολογίας (3 ώρες)

3. Τεχνικό Σχέδιο (2 ώρες)

4. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός –Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή (2 ώρες)

5. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (2 ώρες)

 

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

Μαθήματα γενικής παιδείας

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2 ώρες

Νεοελληνική λογοτεχνία

1 ώρα

Άλγεβρα

2 ώρες

Γεωμετρία

1 ώρα

Φυσική

2 ώρες

Χημεία

2 ώρες

Φυσική Αγωγή

1ώρα

Ξένη γλώσσα-Αγγλικά

1 ώρα

 

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

Μαθήματα γενικής παιδείας

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2 ώρες

Νεοελληνική λογοτεχνία

1 ώρα

Άλγεβρα

2 ώρες

Γεωμετρία

1 ώρα

Φυσική

2 ώρες

Χημεία

2 ώρες

Φυσική Αγωγή

1ώρα

Ξένη γλώσσα-Αγγλικά

1 ώρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β' και Γ' τάξη ΕΠΑΛ:

23 ώρες μαθήματα ειδικότητας

4 έως 6 μαθήματα

50% θεωρητικό μέρος

50% εργαστηριακό μέρος

Τα μαθήματα ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού στη

Β’ και Γ’ Τάξη ΕΠΑ.Λ, καθώς και οι διδακτικές ώρες αυτών καθορίζονται με

απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Τάξη μαθητείας

Μαθήματα ειδικότητας

7 ώρες που θα πραγματοποιούνται σε δύο μέρες στα ΕΠΑΛ και στις τάξεις μαθητείας του ΟΑΕΔ

Πρόγραμμα εκπαίδευσης-πρακτικής

28 ώρες που θα πραγματοποιούνται σε 5 μέρες την εβδομάδα

Προαιρετικά προπαρασκευαστικό τμήμα πιστοποίησης

 

Στόχος η προετοιμασία των αποφοίτων για τη συμμετοχή στης εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για την απόκτηση του πτυχίου ειδικότητας

70 ώρες που θα πραγματοποιούνται το διάστημα 1 – 15 Σεπτεμβρίου μετά την αποφοίτηση

 

Κίνητρα και Σύμβαση

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης διέπεται από σύμβαση ανάμεσα στον ΟΑΕΔ και τον εργοδότη. Επιπλέον θα δίνονται κίνητρα για την απασχόληση του μαθητευόμενου για περίοδο δυο ετών τουλάχιστον

Τίτλοι επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικά δικαιώματα

α. Πτυχίο Γενικού Λυκείου επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων (Γ.Ε.Λ.),

β. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.),

γ. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.),

δ. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.),

ε. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ.

Σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Εκτός από τα ΕΠΑΛ και τα Γενικά λύκεια ο απόφοιτος του γυμνασίου έχει και τη δυνατότητα φοίτησης σε μια σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΣΕΚ). Η διάρκεια της φοίτησης θα είναι τριετής και οι απόφοιτοι θα λαμβάνουν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 3 αντίστοιχο με αυτό που α χορηγείται στους απόφοιτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ. Στα ΣΕΚ θα υπάρχουν ομάδες προσανατολισμού όπως και στα ΕΠΑΛ και η βαρύτητα θα δίνεται σε μαθήματα ειδίκευσης.

Α' τάξη ΣΕΚ

Μαθήματα γενικής παιδείας

Ελληνική Γλώσσα

2 ώρες

Μαθηματικά

2 ώρες

Μαθήματα ειδικότητας 26 ωρών

(50% θεωρητικό - 50% εργαστηριακό)

 

Β' τάξη ΣΕΚ

Μαθήματα γενικής παιδείας

Ελληνική Γλώσσα

2 ώρες

Μαθηματικά

2 ώρες

Μαθήματα ειδικότητας 26 ωρών

(50% θεωρητικό - 50% εργαστηριακό)

 

 

 

 

 

 

 

 

Τάξη μαθητείας

Ενισχυτική εργαστηριακή εκπαίδευση

7 ώρες που θα πραγματοποιούνται σε δύο μέρες στα ΣΕΚ και στις τάξεις μαθητείας του ΟΑΕΔ

Πρόγραμμα εκπαίδευσης-πρακτικής

28 ώρες που θα πραγματοποιούνται σε 5 μέρες την εβδομάδα

Προαιρετικά προπαρασκευαστικό τμήμα πιστοποίησης

 

Στόχος η προετοιμασία των αποφοίτων για τη συμμετοχή στης εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για την απόκτηση του πτυχίου ειδικότητας

70 ώρες που θα πραγματοποιούνται το διάστημα 1 – 15 Σεπτεμβρίου μετά την αποφοίτηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε ακόμη, στα συνημμένα έγγραφα .pdf, το πλήρες ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α' και Β' τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, το ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α', Β', Γ' τάξεων του Ημερήσιου Γυμνασίου, καθώς και το ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α', Β', Γ' τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου.

Για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στη Β' και στη Γ' γυμνασίου θα ισχύσει το παλιό ωρολόγιο πρόγραμμα. Όσον αφορά τις αλλαγές συγκριτικά με το προηγούμενο πρόγραμμα αυτές είναι περιορισμένες και εντοπίζονται είτε στη μείωση των ωρών διδασκαλίας όπως για παράδειγμα μία ώρα μείωση στο μάθημα των Αγγλικών και της Γλωσσικής Διδασκαλίας για την πρώτη τάξη του γυμνασίου, είτε στην προσθήκη κάποιων μαθημάτων (μια ώρα φυσικής στην α γυμνασίου).Δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στα μαθήματα ενώ οι ώρες διδασκαλίας παραμένουν 35.

Αναλυτικά οι αλλαγές είναι οι εξής:

Τάξη

Παλιό

Νέο πρόγραμμα

Α γυμνασίου

Γλωσσική διδασκαλία: 3 ώρες

Γλωσσική διδασκαλία: 2

Α γυμνασίου

Φυσική : 0 ώρες

Φυσική 1 ώρα

Α γυμνασίου

Φυσική Αγωγή: 3 ώρες

Φυσική Αγωγή: 2 ώρες

Α γυμνασίου

Οικ.Οικονομία:1 ώρα

Οικ.Οικονομία:2 ώρες

Α γυμνάσιου

Αγγλικά :3 ώρες

Αγγλικά :2 ώρες

Β γυμνασίου

Φυσική Αγωγή: 3 ώρες

Φυσική Αγωγή: 2 ώρες

Β γυμνασίου

Οικ.Οικονομία:2 ώρες

Οικ.Οικονομία:1 ώρα

Β γυμνασίου

Βιολογία : 0 ώρες

Βιολογία: 1 ώρα

Γ γυμνασίου

Βιολογία : 2 ώρες

Βιολογία: 1 ώρα

Γ γυμνασίου

Ιστορία : 3 ώρες

Ιστορία :2 ώρες

Γ γυμνασίου

Τεχνολογία: 0 ώρες

Τεχνολογία: 1 ώρα

 

Παράλληλα πέρα από τις άνω αλλαγές στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα προβλέπονται και Βιωματικές Δράσεις-Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες – Project όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Αυτές θα καλύπτουν τέσσερις ώρες του εβδομαδιαίου προγράμματος (μία για την Τοπική Ιστορία, δύο για τη Σχολική και Κοινωνική Ζωή και μία για ένα εκ των υπόλοιπων τεσσάρων μαθημάτων βιωματικών δράσεων).

 

Βιωματικές Δράσεις-Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project

Τοπική Ιστορία

Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α)

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.)

Φύση και Άσκηση

Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης

Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.)

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ

 

ΤΑΞΕΙΣ

Α΄

Β΄

Γ'

 

 

 

Ελληνική Γλώσσα

και

Γραμματεία

 

Νεοελληνική Γλώσσα

και Γραμματεία

Γλωσσική Διδασκαλία

2

2

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

2

2

 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

3

3

3

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση

2

2

2

Μαθηματικά

Μαθηματικά

4

4

4

 

 

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

1

2

2

Χημεία

-

1

1

Βιολογία

2

1

1

Γεωγραφία

2

2

-

Σπουδές του Ανθρώπου και της Κοινωνίας

Ιστορία

2

2

2

Κοινωνική και πολιτική Αγωγή

-

-

2

Θρησκευτικά

2

2

2

 

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά

2

2

2

2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά)

2

2

2

Τεχνολογία & Πληροφορική

Τεχνολογία

1

1

1

Πληροφορική

1

1

1

 

Πολιτισμός και Δραστηριότητες

Μουσική

1

1

1

Καλλιτεχνικά

1

1

1

Αθλητική Ζωή

Φυσική Αγωγή

2

2

2

Οικιακή Οικονομία

Οικ. Οικονομία

2

1

-

Βιωματικές Δράσεις-Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project

Τοπική Ιστορία

1

1

2

Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α)

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.)

Φύση και Άσκηση

Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης

Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.)

 

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

35

35

35

Παρακαλούμε περιμένετε ...