Παραδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής η έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Παραδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής η έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Μενουδάκος σημείωσε πως «μεταξύ των πολλών δραστηριοτήτων της, η Αρχή εξέδωσε πλήθος αποφάσεων»

Την Ετήσια Έκθεση Δραστηριότητας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για το έτος 2021, παρέδωσε στον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα, ο πρόεδρος της Αρχής, Κωνσταντίνος Μενουδάκος. Ο κ. Μενουδάκος σημείωσε πως «μεταξύ των πολλών δραστηριοτήτων της, η Αρχή εξέδωσε πλήθος αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων και κατευθυντηρίων γραμμών για σημαντικά ζητήματα όπως η τηλεκπαίδευση, η τηλεργασία, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της δήλωσης αποτελεσμάτων των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων, η χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής σε κινητές συσκευές, μέσω της οποίας πραγματοποιείται ο έλεγχος του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.E. κ.ά.».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Βουλής, ο κ. Μενουδάκος προσέθεσε ότι «σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, κατά την οποία επιβλήθηκαν μέτρα συνεπαγόμενα επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και περιορισμούς στα ατομικά δικαιώματα, η Αρχή, παρά τα διαχρονικά προβλήματα υποστελέχωσης και έλλειψης επαρκών πόρων, ανταποκρίθηκε στον μέγιστο δυνατό βαθμό στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που της ανατέθηκαν με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό και τον εθνικό νόμο 4624/2019».

Σε ό,τι αφορά τις προσφυγές και καταγγελίες που δέχθηκε η Αρχή και τη διεκπεραίωσή τους, ο κ. Μενουδάκος ανέφερε ότι «το 2021 ο αριθμός των εισερχόμενων υποθέσεων ανήλθε σε 1.160, αυξημένος κατά περίπου 19% σε σύγκριση με το 2020 (973), ενώ 811 υποθέσεις διεκπεραιώθηκαν, εμφανίζοντας αύξηση περίπου 16% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (700). Επιπλέον, το 2021 σημειώθηκε σχεδόν πενταπλασιασμός των προστίμων αφού συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 414.000 ευρώ».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, ο πρόεδρος της Βουλής ευχαρίστησε τον πρόεδρο της Αρχής για την ενημέρωση που του παρείχε και τον διαβεβαίωσε ότι θα διαβιβάσει άμεσα την Έκθεση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας προκειμένου να μελετηθεί και να συζητηθεί.