Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε όλο το δίκτυο του Μετρό και στη γραμμή 6 του Τραμ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε όλο το δίκτυο του Μετρό και στη γραμμή 6 του Τραμ

Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια

'Ανοιξε και ο σταθμός του Μετρό « ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ». Σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρο το δίκτυο του Μετρό.

Επίσης κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια του Τραμ σε ολόκληρη τη Γραμμή 6 «ΣYNTAΓMA -ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ» με τερματικό σταθμό το «ΣΥΝΤΑΓΜΑ», σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ .

Παρακαλούμε περιμένετε ...