Ο ΟΗΕ δικαίωσε Έλληνα αντιρρησία συνείδησης -Τι ζητάει από το ελληνικό κράτος

Ο ΟΗΕ δικαίωσε Έλληνα αντιρρησία συνείδησης -Τι ζητάει από το ελληνικό κράτος

Απόφαση-ορόσημο για τους αντιρρησίες συνείδησης

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ δικαίωσε τον αντιρρησία συνείδησης Λάζαρο Πετρομελίδη που είχε καταθέσει ατομική προσφυγή εκεί, κρίνοντας ότι υπήρξαν παραβιάσεις του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Διεθνής Αμνηστία.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, το ελληνικό κράτος έχει υποχρέωση να παρέχει στον Λάζαρο Πετρομελίδη αποτελεσματική επανόρθωση και πλήρη αποκατάσταση, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη διαγραφή του ποινικού του μητρώου, την επιστροφή όλων των ποσών που έχει καταβάλει ως χρηματικές ποινές αντί φυλάκισης και την παροχή αποζημίωσης. Επίσης, σημειώνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αναθεωρήσει τη νομοθεσία της, ώστε να διασφαλίσει αποτελεσματικά το δικαίωμα στην αντίρρηση συνείδησης.

Όπως αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία, που διεξήγε μακροχρόνια εκστρατεία για τον τερματισμό των παραβιάσεων εις βάρος του και εις βάρος όλων των αντιρρησιών συνείδησης, ο Λάζαρος Πετρομελίδης εκδήλωσε την αντίρρηση συνείδησης στη στρατιωτική θητεία από το 1992, όταν ακόμη δεν είχε θεσπιστεί η εναλλακτική υπηρεσία, και από τότε ως και το 2014 καταδικάστηκε πέντε φορές για ανυποταξία, βρέθηκε υπό κράτηση σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις και κατέβαλε δύο χρηματικές ποινές αντί φυλακίσεων.

Η Διεθνής Αμνηστία σημειώνει ότι συνεχίζει να λαμβάνει καταγγελίες «και για άλλες αυθαίρετες απορρίψεις αιτημάτων για υπαγωγή στην εναλλακτική υπηρεσία» και καλεί την Ελλάδα να εναρμονίσει άμεσα τη νομοθεσία για τους αντιρρησίες συνείδησης με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρέχοντας μεταξύ άλλων εναλλακτική υπηρεσία, η οποία δεν θα είναι τιμωρητική, δεν θα συνιστά διάκριση και θα είναι προσβάσιμη σε όλους τους αντιρρησίες συνείδησης.

Επίσης, ζητά να τεθεί το σύστημα εξέτασης αιτήσεων για υπαγωγή σε καθεστώς αντιρρησία συνείδησης υπό τον πλήρη έλεγχο πολιτικών αρχών, δηλαδή εκτός του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας.

Παρακαλούμε περιμένετε ...