Συνταγματικές κρίνει ο Άρειος Πάγος τις διπλές περικοπές αποδοχών υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Συνταγματικές κρίνει ο Άρειος Πάγος τις διπλές περικοπές αποδοχών υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Πρόκειται γι' αυτές που έγιναν το 2011 και το 2012

Ίσως κάποιοι να περίμεναν άλλη απόφαση και αυτή να φαίνεται ως ανατροπή από τον Άρειο Πάγο που έκρινε ότι είναι συνταγματικά σωστές οι περικοπές αποδοχών των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που έγιναν το 2011 και το 2012.

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, κατά πλειοψηφία, (1/2021) έκρινε ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις που προέβλεψαν τις επίμαχες δυο περικοπές οι οποίες ξεπέρασαν το 40% σε σχέση με τον μισθό που ελάμβαναν οι υπάλληλοι την 1.10.2011, και ανεξάρτητα από το «ψαλίδι» που είχαν υποστεί το 2010, «δεν αντίκεινται στην κατοχυρωμένη από το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας, ούτε στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α».

Η μειοψηφία , από την πλευρά της, εξέφρασε τη θέση ότι «η ευθεία εφαρμογή του βαθμολογίου και μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων στο προσωπικό των επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν συνεπάγεται περαιτέρω μείωση των αποδοχών του προσωπικού αυτού πλέον του 25% σε σχέση με εκείνες του μηνός Οκτωβρίου του 2011 και η από 1.1.2013 ένταξη του προσωπικού στο βαθμολόγιο και μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων δεν έχει ως συνέπεια τη δυνατότητα εκ νέου περικοπής των αποδοχών τους κατά ποσοστό 25%, πέραν της περικοπής, κατά το ποσοστό αυτό, που είχε ήδη γίνει το 2011».

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου αν και τον Σεπτέμβριο του 2014 είχε κρίνει ότι η εγκύκλιος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) στην οποία στηρίχτηκαν οι διαδοχικές μειώσεις είναι αβάσιμη είχε ζητήσει την εφαρμογή της.

Ωστόσο, αρκετοί εργαζόμενοι προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και σε πολλές περιπτώσεις δικαιώθηκαν. Όπως εκτιμούν νομικοί κύκλοι η επίμαχη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου ενδέχεται να σημάνει την επιστροφή των διαφορών των αποδοχών που είχαν λάβει εργαζόμενοι, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Παρακαλούμε περιμένετε ...