Νόμιμο και συνταγματικό το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον ανασχεδιασμό του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Νόμιμο και συνταγματικό το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον ανασχεδιασμό του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης

«Σφραγίδα» νομιμότητας έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας

«Σφραγίδα» νομιμότητας έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον ανασχεδιασμό του Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, το Ε΄ Τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (38/2021) με γνωμοδότησή του άναψε το πράσινο φως για το επίμαχο σχέδιο διατάγματος κρίνοντας ότι είναι σύμφωνο με τις επιταγές του άρθρου 24 του Συντάγματος, καθώς οι ρυθμίσεις του «συνιστούν βελτίωση του οικιστικού, πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και των συνθηκών διαβίωσης στην περιοχή και στην  πόλη της Θεσσαλονίκης εν γένει».

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν νόμιμη τη διάταξη που προβλέπει συντελεστή δόμησης μικρότερο του 0,6, όπως και μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης 45% στην συνολική  επιφάνεια του οικοδομικού τετραγώνου.

Μάλιστα, στην απόφαση τους σημειώνουν ότι η συνολική δόμηση της έκτασης δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα 96.000 τ.μ., με εξαίρεση τη δομή του Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μελάθρου Θεσσαλονίκης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχέδιο προεδρικού διατάγματος αφορά συνολική έκταση 176 στρεμμάτων και εκτιμάται πως θα ανοίξει το δρόμο για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ λύνοντας ζητήματα πολεοδομικής φύσης τα οποία εκκρεμούσαν εδώ και 67 χρόνια.

Παρακαλούμε περιμένετε ...