«Μήλον της Έριδος» 279.428 ευρώ μεταξύ Δημοσίου και Δήμου

«Μήλον της Έριδος» 279.428 ευρώ μεταξύ Δημοσίου και Δήμου

Τι αποφάσισε το Ελεγκτικό Συνέδριο

Στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έφτασε η διαμάχη μεταξύ του Δημοσίου και Δήμου που έλαβε  279.428 ευρώ για να στεγασθεί, μεταξύ άλλων, το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης παράτυπων μεταναστών της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά, τελικά, διέθεσε τα χρήματα  σε άλλους σκοπούς.

Αρχικά η προσφυγή του Δημοσίου που ζητούσε τα...λεφτά του πίσω, επικαλούμενο αστική ευθύνη του Δήμου για παράνομες ενέργειες που το ζημίωσαν, έγινε δεκτή ωστόσο στη συνέχεια ο Δήμος άσκησε αναίρεση με την υπόθεση να οδηγείται στην Ολομέλεια του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου  το οποίο και τον δικαίωσε.

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου (201/2021) αποφάνθηκε ότι το Συνταγματικό και νομικό πλαίσιο, αφενός δεν παρέχει τη δυνατότητα στο Δημόσιο, να στραφεί κατά Δήμου και αφετέρου στις περιπτώσεις αυτές το Δικαστήριο με τον καθιερωμένο έλεγχο που πραγματοποιεί, εκδίδει σε βάρος του Δήμου καταλογιστικές πράξεις ανάλογου ύψους με το ποσό της χρηματοδότησης, που διατέθηκε για άλλους σκοπούς και όχι για αυτούς που δόθηκε.

Με την απόφαση του το Δικαστήριο αποσαφηνίζει πως το Ελληνικό Δημόσιο δεν μπορεί να στραφεί κατά των ΟΤΑ ζητώντας αποζημίωση σε περίπτωση κατά την οποία έχουν διαθέσει κρατική χρηματοδότηση που έλαβαν για άλλους σκοπούς από αυτούς που χορηγήθηκε.

Η Ολομέλεια του Ε.Σ., καταλήγει πως απαραδέκτως ασκήθηκε η επίδικη αγωγή του Δημοσίου επισημαίνοντας ότι δεν είναι επιτρεπτή η αναλογική εφαρμογή των σχετικών διατάξεων «και για τον πρόσθετο λόγο ότι η τακτοποίηση δημόσιου λογαριασμού στον οποίο εντοπίσθηκε έλλειμμα ρυθμίζεται κατά πάγια νομοθετική πρακτική μέσω της έκδοσης ευθέως και μονομερώς καταλογιστικής απόφασης (σ.σ.: από το Ε.Σ.) εις βάρος του υπεύθυνου υπολόγου».

Παρακαλούμε περιμένετε ...