Οι μαθητές με αυτό τον αριθμό αίτησης θα πετάξουν με ελικοφόρα της αεροπορίας

Οι μαθητές με αυτό τον αριθμό αίτησης θα πετάξουν με ελικοφόρα της αεροπορίας

Καλούνται το Σάββατο 9 Νοεμβρίου στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι Αττικής, για την εκτέλεση των πτήσεων

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, η κλήρωση των μαθητών/τριών που θα πετάξουν με εκπαιδευτικό αεροσκάφος και ελικόπτερο, στο πλαίσιο του Εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Αποτελέσματα κλήρωσης

1.   Αριθμός αίτησης 1118 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος T-41D

2.   Αριθμός αίτησης 597 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος T-41D

3.   Αριθμός αίτησης 637 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος T-41D

4.   Αριθμός αίτησης 1162 με εκπαιδευτικό αεροσκάφος T-41D

5.   Αριθμός αίτησης 1039 με ελικόπτερο της ΠΑ

6.   Αριθμός αίτησης 1328 με ελικόπτερο της ΠΑ

7.   Αριθμός αίτησης 901 με ελικόπτερο της ΠΑ

8.   Αριθμός αίτησης 647 με ελικόπτερο της ΠΑ

Οι ανωτέρω μαθητές θα πρέπει να παρουσιαστούν την 1η Νοεμβρίου 2019 κι ώρα 08:30 στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής [Π. Κανελλοπούλου 3, (εντός Στρατοπέδου 251ΓΝΑ)] έχοντας μαζί τους τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Δελτίο Ταυτότητας και το Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας

β. Την Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής θεωρημένη από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Για ανήλικους μαθητές απαιτείται η συγκατάθεση και των δύο γονέων, με την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης Συμμετοχής - Γονικής Συναίνεσης από τον καθένα γονιό χωριστά.

γ. Βεβαίωση οικείου Λυκείου όπου θα αναγράφεται ο αριθμός μητρώου Μαθητή και η Τάξη.

Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:00 στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι Αττικής, για την εκτέλεση των πτήσεων.