Ενισχύεται ο στόλος των αστικών λεωφορείων σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Ενισχύεται ο στόλος των αστικών λεωφορείων σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός προμήθειας 750 λεωφορείων για ΟΣΥ και ΟΑΣΘ

Την προκήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια 750 αστικών λεωφορείων για λογαριασμό των ΟΣΥ και ΟΑΣΘ και την συντήρηση τους για 15 χρόνια απέστειλε στην ΕΕ το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού της προμήθειας και συντήρησης ανέρχεται σε 461 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ύψους 89 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 215 εκατ. ευρώ αφορούν την προμήθεια και συντήρηση λεωφορείων για την Θεσσαλονίκη και τα 246 εκατ. ευρώ για την Αττική.

Όπως αναφέρει το υπουργείο, ο εκσυγχρονισμός του στόλου με σύγχρονα, χαμηλών ρύπων λεωφορεία, που θα μπορούν να λειτουργήσουν ενιαία με το υπόλοιπα μεταφορικά μέσα, στη βάση της συμπληρωματικότητας και της περιβαλλοντικής και αισθητικής αναβάθμισης του αστικού ιστού, έχει σαν στόχο, να αποκτήσει η Αττική και η Θεσσαλονίκη ένα καλύτερο επίπεδο εξυπηρέτησης για τους επιβάτες, με βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, στο πλαίσιο της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η προμήθεια αφορά ειδικότερα σε :

  • 320 Ηλεκτροκίνητα λεωφορεία μήκους 12 μέτρων,
  • 330 λεωφορεία με κινητήρα Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου μήκους 12 μέτρων και
  • 100 πετρελαιοκίνητα λεωφορεία Euro μήκους 18 μέτρων.

Από αυτά, για την Θεσσαλονίκη προορίζονται 350 λεωφορεία και συγκεκριμένα:

  • 150 Ηλεκτροκίνητα μήκους 12 μέτρων,
  • 150 με κινητήρα Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου μήκους 12 μέτρων και
  • 50 πετρελαιοκίνητα Euro VI μήκους 18 μέτρων.

Για την Αττική προορίζονται 400 λεωφορεία και συγκεκριμένα:

  • 170 Ηλεκτροκίνητα μήκους 12 μέτρων,
  • 180 με κινητήρα Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου μήκους 12 μέτρων και
  • 50 πετρελαιοκίνητα Euro IV μήκους 18 μέτρων.

Για την προμήθεια έχει υπογραφεί και η προβλεπόμενη συμφωνία με τους εποπτευόμενους φορείς ΟΑΣΘ και ΟΣΥ. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 1η Ιουλίου 2019.

Παρακαλούμε περιμένετε ...