Ο Άρειος Πάγος απέρριψε αίτηση αναίρεσης για δάνειο σε ελβετικό φράγκο

Ο Άρειος Πάγος απέρριψε αίτηση αναίρεσης για δάνειο σε ελβετικό φράγκο

Έκρινε μη καταχρηστικό τον όρο αποπληρωμής βάσει της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας

«Όχι» είπε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου στο αίτημα αναίρεσης δανειολήπτριας σε ελβετικό φράγκο από τη Θεσσαλονίκη, η οποία ζητούσε να κριθεί ως καταχρηστικός ο όρος που προέβλεπε την αποπληρωμή των δανείων βάσει της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας με το ευρώ.

Οι δικαστές με μεγάλη πλειοψηφία έκριναν, σύμφωνα με πληροφορίες, με απόφαση που δημοσιεύθηκε σήμερα (4/2019), ότι ο επίμαχος όρος είναι δηλωτικός και δεν υπόκειται σε έλεγχο καταχρηστικότητας. Η δανειολήπτρια με την προσφυγή της στον Άρειο Πάγο ζητούσε να αναιρεθεί απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε αποφανθεί περί μη καταχρηστικότητας του όρου.

Η προσφεύγουσα έλαβε δάνειο ύψους 243.225 ελβετικών φράγκων (150.000 ευρώ) πριν από περίπου 12 χρόνια, κατόπιν προτροπής, όπως υποστήριζε, των υπαλλήλων της Τράπεζας, λόγω του χαμηλού επιτοκίου. Ωστόσο, το 2015 μετά τις αλλαγές στην ισοτιμία μεταξύ ευρώ και φράγκου βρέθηκε να οφείλει 239.041 ευρώ. Με την προσφυγή της ζητούσε:

- να κριθεί άκυρος ως καταχρηστικός, ο όρος της δανειακής συμβάσεως σε ξένο νόμισμα (ελβετικό φράγκο) με ρήτρα αποπληρωμής είτε στο ξένο νόμισμα είτε σε ευρώ, με βάση την ισοτιμία αυτού προς το ξένο νόμισμα κατά τον χρόνο πληρωμής, και

- να αναγνωρισθεί, ως μόνη ισχύουσα ρήτρα μετατροπής σε ευρώ του οφειλομένου στο ξένο νόμισμα ποσού, η συναλλαγματική ισοτιμία των δύο νομισμάτων, που ίσχυε κατά τον χρόνο εκταμιεύσεως του ποσού που χορηγήθηκε από την τράπεζα.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Αγγελής είχε εισηγηθεί να γίνει δεκτή η αίτηση της δανειολήπτριας, κατακεραυνώνοντας μάλιστα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία δεν ενημερώνουν επαρκώς για τους κινδύνους που περικλείει η δανειακή τους σύμβαση.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι υπολογίζεται πως τα δάνεια που έχουν ληφθεί σε ελβετικό φράγκο, αγγίζουν τα 13 δισ. ευρώ και στην πλειοψηφία τους εξυπηρετούνται με ρυθμίσεις που έχουν γίνει.