Επόμενη… στάση: Ασύρματη φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Με έναν hi-tech στόχο ξεκινά το νέο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα FABRIC (http://www.fabric-project.eu): να καταλήξει σε μια βιώσιμη τεχνολογία φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων ασύρματα.

Συντονιστής και τεχνικός διαχειριστής του έργου είναι το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Το έργο θα αναλύσει όλους τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την επιτυχή εφαρμογή τέτοιων τεχνολογιών ασύρματης φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, είτε στατικών, είτε δυναμικών (εν κινήσει). Το FABRIC θα αξιολογήσει κυρίως κατά πόσον αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν βιώσιμη λύση σε σχέση με τη συμβατική ενσύρματη φόρτιση και, έτσι, να προσφέρουν απτά πλεονεκτήματα.

Η φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων εν κινήσει, σύμφωνα με τους ερευνητές του ΕΠΙΣΕΥ, μπορεί να αποτελέσει μια αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από την χρήση μπαταριών στα ηλεκτρικά οχήματα, όπως ο περιορισμός στο χρόνο και στην απόσταση αυτονομίας τους.

Η φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων εν κινήσει μπορεί επίσης να επιτρέψει την άμεση διασύνδεση του συστήματος μεταφορών με ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας και τη σταδιακή αποσύνδεση των μετακινήσεων από ανθρακοβόρες πηγές, παρέχοντας έτσι πραγματική βιωσιμότητα από κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη.

Το έργο θα ολοκληρωθεί το 2017.

Το FABRIC (FeAsiBility analysis and development of on-Road chargIng solutions for future electric vehiCles) συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 6,5 εκατ. ευρώ μέσω του 7ου Προγράμματος Πλαισίου.  

Παρακαλούμε περιμένετε ...