Μετακομίζει η Hyundai Ελλάς

Μετακομίζει η Hyundai Ελλάς

Τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το νέο εταιρικό σχήμα, η Hyundai Ελλάς μετακομίζει από τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 στα νέα της γραφεία επί της οδού Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά, ΤΚ 14564 στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Ομίλου Βασιλάκη.

Σημειώνεται ότι, τόσο τα τηλέφωνα επικοινωνίας όσο και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mails) της Hyundai Ελλάς παραμένουν τα ίδια.

Παρακαλούμε περιμένετε ...