Ανακαλούνται 174 Mercedes-Benz V-Class/Vito

Ανακαλούνται 174 Mercedes-Benz V-Class/Vito

Προληπτικός έλεγχος στο σύστημα διευθέτησης του αγωγού αποστράγγισης νερού στο φίλτρο καυσίμου

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και συγκεκριμένα το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων, ανακοινώνει ότι η κατασκευάστρια εταιρεία Mercedes-Benz Group AG σε συνεργασία με τους εθνικούς διανομείς Mercedes-Benz Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ε., Γενικό αντιπρόσωπο και εισαγωγέα των Mercedes στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης του ελαφρού φορτηγού V-Class/Vito (ΚΣ 447).

Η συγκεκριμένη ανάκληση περιλαμβάνει 174 οχήματα, παραγωγής ετών 2020 έως 2022. Στα επηρεαζόμενα οχήματα, διαπιστώθηκε ότι, η διευθέτηση του αγωγού αποστράγγισης νερού στο φίλτρο καυσίμου ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο αγωγός αποστράγγισης νερού μπορεί να ακουμπά στην επένδυση υποδαπέδου και να τρίβεται κατά τη λειτουργία της οδήγησης. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να υπάρξει εκροή καυσίμου Diesel και συνεπώς να προκληθεί έντονη οσμή καυσίμου. Εν συνεχεία η εκροή μπορεί και να ενταθεί. Ανάλογα με την ποσότητα εκροής καυσίμου, αναμένεται να αυξηθεί ο κίνδυνος ατυχήματος για τα οχήματα που ακολουθούν, θέτοντας σε κίνδυνο τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.

Μέχρι στιγμής, στην Ελλάδα, δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz, προκειμένου, και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, να αντικατασταθεί προληπτικά ο αγωγός αποστράγγισης νερού με μια βίδα ασφαλείας για την αποστράγγιση νερού από το φίλτρο καυσίμου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Mercedes-Benz στα τηλέφωνα 00800 97777777 ή 0030 2112111597.