Αύξηση άνω του 20% των τουριστικών μεγεθών της Ελλάδας

Αύξηση άνω του 20% των τουριστικών μεγεθών της Ελλάδας

Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΙΝΣΤΕΤΕ για την περίοδο 2016-'18

Την εντυπωσιακή άνοδο των τουριστικών μεγεθών της Ελλάδας αποτυπώνει μελέτη του ινστιτούτου του Συνδέσμου των Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) για την περίοδο του 2016-2018, παραθέτοντας στοιχεία του εισερχόμενου τουρισμού συνολικά, για τις χώρες της Ευρωζώνης, για τις χώρες της ΕΕ εκτός της Ευρωζώνης, αλλά και τις λοιπές Χώρες.

Στόχος της μελέτης η ευκρινέστερη εικόνα των αγορών ως προς τις αφίξεις, τις διανυκτερεύσεις και τις εισπράξεις, όπως αναφέρει η σημερινή δημοσιοποίηση των στοιχείων. Συνολικά, ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα την περίοδο 2016-2018 σημείωσε αύξηση αφίξεων 21%, αύξηση των διανυκτερεύσεων 19% και αύξηση των εσόδων 23%, συνεχίζοντας την ανοδική τάση που ξεκίνησε το 2012.

Συγκεκριμένα, την περίοδο 2016-2018 τα βασικά μεγέθη του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα εμφάνισαν τις ακόλουθες αυξήσεις:

- Οι αφίξεις σημείωσαν το 2018 άνοδο 21% καταγράφοντας 30,1 εκατ. αφίξεις, από 24,8 εκατ. αφίξεις που ήταν το 2016.

- Οι διανυκτερεύσεις σημείωσαν άνοδο 19% φτάνοντας το 2018 τις 227 εκατομμύρια.

- Τα έσοδα ανήλθαν σε 15,7 δισ. ευρώ το 2018 καταγράφοντας άνοδο 23% σε σχέση με το 2016.

Σε ό,τι αφορά τις χώρες που πρωταγωνιστούν στις τουριστικές ροές προς την Ελλάδα, τονίζεται ότι επιμέρους όλες οι ευρείες αγορές σημείωσαν αύξηση στα βασικά μεγέθη τους. Συγεκριμένα, από τις χώρες της Ευρωζώνης οι αφίξεις κατέγραψαν άνοδο 28%, οι διανυκτερεύσεις άνοδο 22% και τα έσοδα άνοδο 27%. Από τις χώρες της ΕΕ εκτός της Ευρωζώνης οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 20%, οι διανυκτερεύσεις κατά 9% και τα έσοδα κατά 11%. Από τις λοιπές χώρες καταγράφηκε αύξηση των αφίξεων κατά 15%, των διανυκτερεύσεων κατά 26% και των εσόδων κατά 27%.

Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης τουριστών, παρατηρείται ότι οι μοναδικές αγορές που καταγράφουν μείωση σε όλα τα βασικά μεγέθη την περίοδο 2016-2018 είναι οι αγορές

- της Ρωσίας, αφού οι αφίξεις κινήθηκαν πτωτικά κατά 13%, οι διανυκτερεύσεις πτωτικά κατά 15% και με τη σειρά τους και τα έσοδα πτωτικά 22%,
-της Βόρειας Μακεδονίας με πτώση στις αφίξεις 31%, πτώση στις διανυκτερεύσεις 29%, και πτώση στα έσοδα 16%,
- της Νορβηγίας με πτώση στις αφίξεις 5%, πτώση στις διανυκτερεύσεις 2% και πτώση στα έσοδα 8%.

Την ίδια στιγμή, μείωση καταγράφεται στις διανυκτερεύσεις από τις αγορές της Κύπρου (14%), της Τουρκίας (9%) και του Ηνωμένου Βασιλείου (3%) και στα έσοδα από τις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου (0,4%) και της Ισπανίας (5%).

Στον αντίποδα, οι υψηλότερες αυξήσεις την περίοδο 2016-2018, καταγράφονται από τις αγορές:

- του Καναδά που οι αφίξεις αυξάνονται κατά 126%, οι διανυκτερεύσεις κατά 158% και τα έσοδα κατά 158%,
- της Αυστραλίας που αφίξεις αυξάνονται 91%, οι διανυκτερεύσεις κατά 105% και τα έσοδα κατά 99%,
- της Δανίας, που οι αφίξεις αυξάνονται κατά 59%, οι διανυκτερεύσεις κατά 59% και τα έσοδα κατά 61%,
- των ΗΠΑ που οι αφίξεις αυξάνονται κατά 41%, οι διανυκτερεύσεις κατά 43% και τα έσοδα κατά 43%,
- της Πολωνίας που οι αφίξεις αυξάνονται κατά 43%, οι διανυκτερεύσεις κατά 19% και τα έσοδα κατά 37%,
- της Γερμανίας που οι αφίξεις αυξάνονται κατά 40%, οι διανυκτερεύσεις 29%, και τα έσοδα 39%,
- της Αλβανίας που οι αφίξεις αυξάνονται κατά 37%, οι διανυκτερεύσεις 15%, και τα έσοδα αυξάνονται κατά 39%, της αγοράς της Ρουμανίας, όπου οι αφίξεις αυξάνονται κατά 35%, οι διανυκτερεύσεις 24%, και τα έσοδα 15%,
- της αγοράς της Ολλανδίας, όπου οι αφίξεις αυξάνονται κατά 32%, οι διανυκτερεύσεις 23%, και τα έσοδα 28%.

Σε ό,τι αφορά τέλος την μέση διάρκεια παραμονής των επισκεπτών στην Ελλάδα την περίοδο 2016-2018 καταγράφεται πτώση αυτής κατά 1,8%, κάτι που αποτυπώνεται σε 7,5 ημέρες παραμονής το 2018. Ωστόσο, άνοδο κατά 1,1% καταγράφει η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη των επισκεπτών μας, φτάνοντας τα 519,6 ευρώ. Την ίδια στιγμή η μέση ημερήσια δαπάνη των τουριστών να φτάνει το 2018 τα 69 ευρώ σημειώνοντας άνοδο 3% σε σχέση με το 2016.

Παρακαλούμε περιμένετε ...