Αύξηση κερδών για τις δύο στις τρεις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Αύξηση κερδών για τις δύο στις τρεις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα με βάση τους δημοσιευμένους ισολογισμού 610 εταιρειών

Σημαντική εμφανίζεται η αύξηση των καθαρών κερδών των 610 μεγαλύτερων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της χώρας, όπως προκύπτει από πανελλαδική έρευνα της NEW TIMES.

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, τα συνολικά καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων αυξήθηκαν από 83,8 εκατ. ευρώ το 2015 σε 125 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ για το 2017 και εν αναμονή της ολοκλήρωσης της δημοσίευσης των ισολογισμών, από τα μέχρι στιγμής δημοσιευμένα στοιχεία και τις εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς η αύξηση της κερδοφορίας συνεχίζεται. Συγκεκριμένα, με βάση τους ως τις 16-11-2018 δημοσιευμένους ισολογισμούς, 200 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις αύξησαν τα κέρδη τους το 2017 κατά 51,6%.

Η βελτίωση της κερδοφορίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αλλά και των επιχειρήσεων παροχής καταλυμάτων, οφείλεται στην διαρκή αύξηση των διανυκτερεύσεων, από τις 140,2 εκατομμύρια το 2010, στις 190,4 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις το 2016 και τις 209,8 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις το 2017. Αντίστοιχα, τα έσοδα αύξήθηκαν από 9,6 δισ. ευρώ το 2010, σε 13,2 δισ. ευρώ το 2016 και σε 14,6 δισ. ευρώ το 2017. Η μέση δαπάνη ανά τουρίστα κυμάνθηκε από 640 ευρώ το 2010, σε 514 ευρώ το 2016 και σε 522 ευρώ το 2017. Η διάρκεια παραμονής παρέμεινε σταθερή στις 7,7 ημέρες.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της έρευνας της NEW TIMES προκύπτει ότι:

  • Το 2016 οι 610 μεγαλύτερες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας διαχειρίστηκαν συνολικό τζίρο 2,2 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
  • Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 4,7 δισ. ευρώ.
  • Οι συνολικές υποχρεώσεις των 610 εταιρειών αυξήθηκαν κατά 6,2%, για να φθάσουν τα 5,2 δισ. ευρώ.
  • Από τις 610 επιχειρήσεις, οι 399 εμφάνισαν κέρδη, ενώ 211 παρουσίασαν ζημιές.

Οι 399 κερδοφόρες εταιρείες του δείγματος αύξησαν τον τζίρο τους κατά 5,5% φθάνοντας τα 1,55 δισ. ευρώ. Επίσης αύξησαν τα κέρδη τους κατά 51,1% για να προσεγγίσουν τα 252 εκατ. ευρώ. Αύξησαν κατά 2% τα συνολικά ίδια κεφάλαιά τους σε 3,2 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις τους διαμορφώθηκαν στα 2,4 δισ. ευρώ.

Αντιθέτως, οι 209 ζημιογόνες επιχειρήσεις του δείγματος διατήρησαν σχεδόν σταθερό τον τζίρο τους, ενώ αύξησαν τις συνολικές ζημιές τους κατά 33%. Οι ίδιες επιχειρήσεις μείωσαν τα συνολικά ίδια κεφάλαιά τους κατά 6,7% στα 1,22 δισ. ευρώ και αύξησαν τις υποχρεώσεις τους κατά 2,1% στα 2,7 δισ. ευρώ.

Παρακαλούμε περιμένετε ...