Στη Μάλτα ο Δήμος Αριστοτέλη με συνδυαστικό πακέτο διακοπών πολιτιστικού και καταδυτικού οινοτουρισμού 

Στη Μάλτα ο Δήμος Αριστοτέλη με συνδυαστικό πακέτο διακοπών πολιτιστικού και καταδυτικού οινοτουρισμού 

Μια πρωτοβουλία του προγράμματος με τίτλο «πράσινα μεσογειακά νησιά στην ίδια γεωγραφική παράλληλο»

Πρόγραμμα D2D επαγγελματικών συναντήσεων στη Βαλέτα της Μάλτας πραγματοποίησε ο Δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής (21 – 24.7.22), ώστε να διεισδύσει σε μια ώριμη μεσογειακή τουριστική αγορά, η οποία συνδέεται πτητικά με τη Θεσσαλονίκη, αποτελώντας στόχο πολλών τουριστικών προορισμών της Μακεδονίας.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου, που μέσω του προγράμματος με τίτλο «πράσινα μεσογειακά νησιά στην ίδια γεωγραφική παράλληλο» δικτυώνεται με μεσογειακούς τουριστικούς προορισμούς, θεματοποιώντας τη σύζευξή του με αυτούς και δημιουργώντας επί μέρους τουριστικούς πυρήνες άντλησης ταξιδευτών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της στη Μάλτα, η αντιπροσωπεία της Ανατολικής Χαλκιδικής παρουσίασε μια συλλογή πακέτων:

  • Πολιτιστικού και Καταδυτικού οινοτουρισμού,
  • Περιπατητικού τουρισμού,
  • Σχολικού Τουρισμού,

η οποία παραδόθηκε στους συνομιλητές ως κοστολογημένη πρόταση, δομημένη από συνεργαζόμενο με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής ταξιδιωτικό γραφείο.

Δεδομένης της παρουσίασης των προτάσεων στους υπεύθυνους σχεδιασμού & πωλήσεων του FCM, που αποτελεί τον ισχυρότερο outgoing tour operator της Μάλτας, εκφράσθηκε το άμεσο ενδιαφέρον του φορέα να «ανακαλύψει» τον ελληνικό προορισμό, προωθώντας τον ως πολιτιστικο-μεσογειακό. Προς επίρρωση αυτής της εξέλιξης ο διευθύνων σύμβουλος και η διευθύντρια πωλήσεων του Οργανισμού αναμένεται να πραγματοποιήσουν επαγγελματική επίσκεψη (inspection) στην Ανατολική Χαλκιδική στα μέσα του επόμενου Σεπτεμβρίου.

Επιπρόσθετα, η ελληνική αποστολή παρουσίασε τις τουριστικές ενότητες των «πράσινων μεσογειακών νησιών» στην Ελληνική Πρεσβεία στη Μάλτα. Η αρμόδια υπηρεσία δεσμεύθηκε για τη διοχέτευση πληροφοριών σε εκπροσώπους Τύπου της χώρας, που με τη σειρά τους αναμένεται να παρακoλουθήσουν δραστηριότητες της γαστρονομικής γιορτής KOUZINA 2023. Στις ίδιες δραστηριότητες προσκλήθηκε να συμμετάσχει αναγνωρισμένη chef από τη Μάλτα, σε μια προσπάθεια γαστρονομικής δικτύωσης του Δήμου Αριστοτέλη με το Δήμο της Βαλέτα, αφού (σύμφωνα με τα στοιχεία των συνομιλητών) «οι Μαλτέζοι επενδύουν τις διακοπές τους σε φημισμένους γαστρονομικούς προορισμούς της Μεσογείου». 

Ανάλογο ήταν το κλίμα που επικράτησε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των Ελλήνων προς το διευθύνοντα σύμβουλο της BRITANNIA, που  - ως σημαντικός tour operator της χώρας - διακινεί στην Ελλάδα μεμονωμένους επισκέπτες, καθώς και οικογένειες ή μικρές ομάδες επαναλαμβανόμενων θεματικών ταξιδευτών. Η παρουσίαση του καταδυτικού οινοτουρισμού και του οινοτουρισμού γύρω από την αριστοτελική και την αθωνική επικράτεια εντυπωσίασαν θετικά τόσο τον ίδιο, όσο και την ομάδα των συνεργατών του: στα μέσα Οκτωβρίου προγραμματίζεται να ακολουθήσουν τμήματα της οινικής διαδρομής «από τη Θεσσαλονίκη   στον Άθωνα».

«Η διείσδυση στην τουριστική αγορά της Μάλτας, το κατά κεφαλήν εισόδημα της οποίας είναι πραγματικά ισχυρό, αποτελεί ξεχωριστή ενότητα του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Αριστοτέλη. Το μικρό, αλλά οικονομικά εύρωστο μεσογειακό κράτος προσεγγίζεται για πρώτη φορά στην τουριστική διαδρομή της Ανατολικής Χαλκιδικής» λέει ο Δήμαρχος Αριστοτέλη, Στέλιος Βαλιάνος. «Η Μάλτα αποτελεί την 8η τουριστική αγορά που το 2022 αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο - μετά την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Σκανδιναβία, την Ιρλανδία, τη Σκωτία, την Κορσική και το Μαυροβούνιο. Το 2020 και το 2021 προηγήθηκαν αντίστοιχες παρεμβάσεις σε νέο-προτεινόμενες τουριστικές αγορές όπως η Κροατία, η Σλοβενία, η Πολωνία, η Τοσκάνη, η Γαλλία, κλπ., οι οποίες δίνουν τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην τοπική τουριστική κοινότητα. Επιμένουμε στη δυσκολία που εμπεριέχεται στις πρωτοβουλίες «ανοίγματος νέων αγορών», χωρίς βέβαια να παρακάμπτουμε την ενίσχυση των υφιστάμενων. Στόχος μας είναι να πετύχουμε ισομερή εισροή ταξιδευτών από κάθε ευρωπαϊκή, μεσογειακή και άλλη γωνιά του κόσμου, οικοδομώντας (με την επανάληψη και τη συνέχεια) ένα βιώσιμο και ποιοτικό τουριστικό ‘αύριο’ για ολόκληρο το Δήμο Αριστοτέλη».