Καιρός ν’ αλλάξουμε όσα ξέραμε για την επικοινωνία με τη Forthnet!

Οι νέες υπηρεσίεςForthnetεπαναπροσδιορίζουν τη σχέση του καταναλωτή με το σταθερό τηλέφωνο, καθώς πλέον από σήμερα οι κλήσεις προς κινητά για πρώτη φορά γίνονται με αστική χρέωση ή ακόμα και απεριόριστα αν το επιλέξει. Έτσι η κάθε οικογένεια μπορεί να πετύχει σημαντική μείωση στα συμβόλαια και στους λογαριασμούς όλων των μελών της καθώς μπορεί να καλεί κινητά με μέχρι 10 φορές χαμηλότερο κόστος.

Η Forthnet, αποδεικνύοντας ακόμη μια φορά τον πρωτοπόρο και καινοτόμο χαρακτήρα της, αλλάζει τον τρόπο που επικοινωνούσαμε μέχρι σήμερα και προσφέρει πρώτη στην Ελλάδα την δυνατότητα για κλήσεις από το σταθερό προς όλα τα κινητά με αστική χρέωση ή και απεριόριστα. Οι νέες υπηρεσίες Forthnet 2play Απεριόριστα καιForthnetTelephony Απεριόριστα, απαντούν στις σύγχρονες καθημερινές ανάγκες κάθε νοικοκυριού για αξιόπιστες υπηρεσίες τηλεφωνίας και internet με υψηλές ταχύτητες έως 50Mbps, ενώ παράλληλα μειώνουν τα συνολικά τηλεπικοινωνιακά έξοδα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε ένα από τα Καταστήματα Forthnet σε όλη την Ελλάδα ή το δίκτυο εμπορικών συνεργατών Forthnetή καλέστε 13831 με αστική χρέωσηή επισκεφθείτετο www.forthnetgroup.gr

 

Η νέα οικογένεια Υπηρεσιών Forthnet Απεριόριστα αποτελείται από:

 

Forthnet 2play Απεριόριστα

 

  • Forthnet 2play Απεριόριστα προς σταθερά Forthnet

Απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά Forthnet, κλήσεις προς κινητά σε τιμή σταθερού (αστική χρέωση) & γρήγορο internet έως 24Mbps με 22,90€ / μήνα

 

  • Forthnet 2play Απεριόριστα σταθερά

Απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά, κλήσεις προς κινητά σε τιμή σταθερού (αστική χρέωση) & γρήγορο internet έως 24Mbps με 27,90€ / μήνα. Δυνατότητα απεριόριστων διεθνών κλήσεων σε 50 χώρες με μόνο 7€ επιπλέον/μήνα.

 

  • Forthnet 2play Απεριόριστα σταθερά + κινητά

Απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά, απεριόριστες κλήσεις προς όλα τα κινητά & γρήγορο internet έως 24Mbpsμε 37,90€ / μήνα. Δυνατότητα απεριόριστων διεθνών κλήσεων σε 50 χώρες με μόνο 7€ επιπλέον/μήνα.

 

Όλες οι υπηρεσίες Forthnet 2play Απεριόριστα διατίθενται με ταχύτητες VDSL έως 50Mbps με μόνο 10€ επιπλέον το μήνα.

 

ForthnetTelephony Απεριόριστα

 

  • ForthnetTelephony Απεριόριστα προς σταθερά Forthnet

Απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά Forthnet & κλήσεις προς κινητά σε τιμή σταθερού (αστική χρέωση) με 17,90€ / μήνα

 

  • ForthnetTelephony Απεριόριστα σταθερά

Απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά & κλήσεις προς κινητά σε τιμή σταθερού (αστική χρέωση) με 22,90€ / μήνα. Δυνατότητα απεριόριστων διεθνών κλήσεων σε 50 χώρες με μόνο 7€ επιπλέον/μήνα.

 

  • ForthnetTelephony Απεριόριστα σταθερά + κινητά

Απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά & απεριόριστες κλήσεις προς όλα τα κινητά με 32,90€ / μήνα. Δυνατότητα απεριόριστων διεθνών κλήσεων σε 50 χώρες με μόνο 7€ επιπλέον/μήνα.

Παρακαλούμε περιμένετε ...