Το σχέδιο της Κομισιόν για την κυβερνοασφάλεια στην ΕΕ

Το σχέδιο της Κομισιόν για την κυβερνοασφάλεια στην ΕΕ

Τι προτείνει για την αντιμετώπιση του ολοένα αυξανόμενου αριθμού σοβαρών επιθέσεων χάκερς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο της για τη δημιουργία μιας νέας Κοινής Κυβερνομονάδας, για την αντιμετώπιση του ολοένα αυξανόμενου αριθμού σοβαρών κυβερνοπεριστατικών που επηρεάζουν τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και τη ζωή των επιχειρήσεων και των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι προηγμένες και συντονισμένες απαντήσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας καθίστανται ολοένα και πιο αναγκαίες, σύμφωνα με την Κομισιόν, καθώς οι κυβερνοεπιθέσεις αυξάνονται σε αριθμό, κλίμακα και συνέπειες. Η Κοινή Κυβερνομονάδα θα συγκεντρώσει τους πόρους και τη σχετική τεχνογνωσία που διαθέτουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, ώστε να υπάρξει συντονισμός στον κυβερνοχώρο. Με την Κοινή Κυβερνομονάδα, τα αρμόδια θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ, μαζί με τα κράτη μέλη, θα δημιουργήσουν σταδιακά μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα αλληλεγγύης και αμοιβαίας συνδρομής για την αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων μεγάλης κλίμακας.

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να παράσχουν επιχειρησιακούς πόρους αμοιβαίας συνδρομής στο πλαίσιο της Κοινής Κυβερνομονάδας, η οποία θα τους επιτρέψει να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, καθώς επίσης πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις απειλές που θα μπορούσαν να προκύψουν.

Στόχος είναι η Κοινή Κυβερνομονάδα να τεθεί σε επιχειρησιακή φάση έως τις 30 Ιουνίου 2022 και να έχει συσταθεί πλήρως έως τις 30 Ιουνίου 2023. Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) θα λειτουργεί ως γραμματεία κατά την προπαρασκευαστική φάση και η Μονάδα θα λειτουργεί κοντά στα γραφεία του στις Βρυξέλλες και στο γραφείο της CERT-EU, της ομάδας αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική.

Οι επενδύσεις που απαιτούνται για τη σύσταση της Κοινής Κυβερνομονάδας θα παρασχεθούν από την Επιτροπή, κυρίως μέσω του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη». Τα κονδύλια θα χρησιμεύσουν για τη δημιουργία της φυσικής και εικονικής πλατφόρμας, τη δημιουργία και τη διατήρηση ασφαλών διαύλων επικοινωνίας, καθώς και για τη βελτίωση των ικανοτήτων εντοπισμού. Πρόσθετες συνεισφορές, ιδίως για την ανάπτυξη των ικανοτήτων κυβερνοάμυνας των κρατών μελών, μπορεί να προέλθουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας.