Επιστ. Επιτρ. Βουλής: Διευκρινίστε πως θα ανοίγουν καταστήματα τις Κυριακές

Διευκρινίσεις σε ό, τι αφορά στη ρύθμιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης για "τους κανόνες ρύθμισης της αγοράς", η οποία επιτρέπει την προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, ζητεί το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής.

Στις παρατηρήσεις που διατυπώνει στην Έκθεσή του επισημαίνει ότι η ρύθμιση με την σημερινή μορφή της μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με τα άρθρα 4 και 5 του Συντάγματος, που προστατεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό υπό συνθήκες ισότητας.

Τονίζει δε, ότι "χρήζει πληρέστερης κι επαρκέστερης αιτιολόγησης ο τρόπος κατά τον οποίο θεσπίζεται η δυνατότητα λειτουργίας κατά τις Κυριακές». Σχετικώς με το ωράριο λειτουργίας επισημαίνει ότι "διαφορετική ρύθμιση του ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων που εμπορεύονται όμοια ή παρεμφερή είδη δεν επιτρέπεται, εκτός αν δικαιολογείται από λόγους δημοσίου συμφέροντος".

Το Επιστημονικό Συμβούλιο σημειώνει περαιτέρω ότι - όπως έχει η ρύθμιση - ο αριθμός των Κυριακών κατά τις οποίες θα λειτουργούν τα καταστήματα θα μπορεί να ποικίλει από Περιφέρεια σε Περιφέρεια δημιουργώντας άνιση μεταχείριση όμοιων περιπτώσεων. Υπογραμμίζει ακόμη ότι "εφόσον, όμως, η λειτουργία των καταστημάτων είναι προαιρετική, πρέπει να ισχύει για όλες τις Περιφέρειες ο ίδιος αριθμός Κυριακών λειτουργίας τους".

Τέλος, το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής αποφαίνεται ότι η δυνατότητα λειτουργίας αποκλειστικώς καταστημάτων κάτω των 250 τ.μ. σε συγκεκριμένες Κυριακές κατ' επιλογή των των αντιπεριφεριαρχών, "χρήζει πληρέστερης αιτιολόγησης, ώστε να μην εγείρονται ζητήματα άνισης μεταχείρισης φορέων".