Αυτοί είναι οι μισθοί των γενικών γραμματέων της κυβέρνησης

Στις 5.000 ευρώ μηνιαίως ανέρχονται οι αποδοχές των γενικών γραμματέων της κυβέρνησης σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αντώνης Μανιτάκης.

Όπως ειδικότερα, ενημερώνει ο κ. Μανιτάκης για τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές, ο βασικός μισθός του γενικού γραμματέα ανέρχεται σε 3.700 ευρώ και το επίδομα θέσης ευθύνης σε 1.000 ευρώ, ενώ τα έξοδα παράστασης σε 300 ευρώ. Σύνολο, δηλαδή, 5.000 ευρώ μηνιαίως.

Για τους ειδικούς γραμματείς υπουργείων και τις μηνιαίες μεικτές αποδοχές τους, ο βασικός μισθός είναι 3.200 ευρώ, το επίδομα θέσης ευθύνης 950 ευρώ, τα έξοδα παράστασης 100 ευρώ. Σύνολο, δηλαδή, 4.250 ευρώ μηνιαίως.

Παρακαλούμε περιμένετε ...