Το σχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για την εξυγίανση της ΑΕΠΙ

Σειρά παρεμβάσεων ανακοίνωσε η υπουργός Λυδία Κονιόρδου, μιλώντας σήμερα στη Βουλή

«Προτεραιότητα του υπουργείου Πολιτισμού, η προστασία των δημιουργών και του έργου τους και η εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους» ανέφερε η υπουργός Πολιτισμού, Λυδία Κονιόρδου, μιλώντας σήμερα στη Βουλή για το ζήτημα της ΑΕΠΙ. 

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού της ΝΔ, Όλγας Κεφαλογιάννη, η υπουργός Πολιτισμού ανακοίνωσε σειρά παρεμβάσεων για την εξυγίανση της ΑΕΠΙ.

Στο πλαίσιο αυτό θα προβλεφθεί: 

-Διορισμός επιτρόπου «με υψηλά εχέγγυα ανεξαρτησίας, με στόχο να συνεχίσει η λειτουργία της εταιρείας σε νέες γερές, υγιείς βάσεις». 

-Η συγκρότηση γενικής συνέλευσης και εποπτικού συμβουλίου με αυξημένες αποφασιστικές αρμοδιότητες, όπως ισχύει και για τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.

«Η διοίκηση θα ελέγχεται από τους ίδιους τους δημιουργούς και δεν θα μπορεί να δράσει, χωρίς τουλάχιστον τη συναίνεσή τους για τα θέματα που τους αφορούν», είπε η υπουργός. 

-Θα εκλέγεται εποπτικό συμβούλιο για τον έλεγχο της διοίκησης της εταιρείας. Ωστόσο, ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του νόμου και για την άμεση προστασία των δημιουργών, το εποπτικό συμβούλιο της ΑΕΠΙ θα διοριστεί από την υπουργό Πολιτισμού και θα μετέχουν αυστηρά δημιουργοί-μέλη της ΑΕΠΙ. Τα επόμενα εποπτικά συμβούλια θα εκλέγονται κανονικά από τη γενική συνέλευση της ΑΕΠΙ. 

-Στην ΑΕΠΙ θα προβλέπεται υποχρεωτική υιοθέτηση κανόνων διαφάνειας, ώστε όλοι, χρήστες και δημιουργοί, να μπορούν να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους και να έχουν την ίδια μεταχείριση.

-Οι διαχειριστικές δαπάνες του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΣΔ) και της ΑΕΠΙ, δεν θα ξεπερνούν το 20% των εσόδων τους «και έτσι οι δημιουργοί θα εισπράττουν πλέον τα πραγματικά αναλογούντα στο έργο τους, χωρίς ανεξέλεγκτες μειώσεις εις όφελος μισθών μελών του ΔΣ και πολυτελών παροχών». 

-Αναφορικά με τα αμοιβολόγια: τόσο για την ΑΕΠΙ, όσο και για τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, καθορίζεται δομημένη διαπραγμάτευση με τους χρήστες και τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις, δημόσια ανάρτηση των τελικών αμοιβολογίων και υποχρεωτικές ηλεκτρονικές συναλλαγές, προκειμένου να εξαλειφθούν προβλήματα του παρελθόντος. 

-Εισάγεται αυστηρή εποπτεία και έλεγχος των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και της ΑΕΠΙ από το υπουργείο Πολιτισμού και τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας και άμεση επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις. 

 

Παρακαλούμε περιμένετε ...