Τα οικονομικά στοιχεία του δήμου Μαραθώνα και η “πτώχευση”

Τα οικονομικά στοιχεία του δήμου Μαραθώνα διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών, Αργύρης Ντινόπουλος, έπειτα από ερώτηση που είχε καταθέσει η βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Μαρίνα Χρυσοβελώνη. Πρόκειται για στοιχεία που είχε υποβάλει ο δήμος Μαραθώνα στη βάση δεδομένων που τηρείται στο υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως ειδικότερα προκύπτει στον δήμο Μαραθώνα:

• Το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε 19.554.565 ευρώ
• Το σύνολο εξόδων σε 17.129.585 ευρώ
• Τα δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς (ανεξόφλητο κεφάλαιο): 3.940.730 ευρώ
• Τα διαθέσιμα: 2.425.066 ευρώ
• Οι απλήρωτες υποχρεώσεις: 1.431.408 ευρώ
• Οι εκκρεμείς υποχρεώσεις: 1.186.885 ευρώ
• Οι εκκρεμείς οφειλές προς Γενική Κυβέρνηση: 27.346 ευρώ
• Οι εκκρεμείς οφειλές προς τρίτους: 1.159.538 ευρώ
• Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές: 284.739 ευρώ
• Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Γενική Κυβέρνηση: 3.013 ευρώ
• Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους: 281.726 ευρώ.

Όπως αναφέρει στο έγγραφό του ο κ. Ντινόπουλος, το υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με τον δήμο Μαραθώνα, αντιμετώπισε το πρόβλημα ρευστότητας, εγκρίνοντας προκαταβολή των τακτικών ετήσιων πόρων που λαμβάνει ο δήμος. Αναφέρεται επίσης στη συνάντηση ανάμεσα στον υπουργό Εσωτερικών και τον δήμαρχο Μαραθώνα, Ηλία Ψινάκη, κατά την οποία ο κ. Ντινόπουλος επεσήμανε ότι ο εν λόγω Δήμος και οιοσδήποτε άλλος φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να κηρύξει πτώχευση.

Πέραν των οικονομικών στοιχείων, ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρει ότι το υπουργείο έχει προβεί στην αναζήτηση στοιχείων από τον δήμο Μαραθώνα και όταν αυτά περιέλθουν σε γνώση του υπουργείου, τότε θα τα διαβιβάσει στη Βουλή.

Παρακαλούμε περιμένετε ...