Δοκιμή μικροφώνου 1, 2, 3… από τον πρόεδρο της Βουλής

Δοκιμή μικροφώνου 1, 2, 3… από τον πρόεδρο της Βουλής

Νέα μικροφωνική εγκατάσταση αλλά και σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στην ελληνική Βουλή

Νέα μικροφωνική εγκατάσταση αλλά και νέο σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα έχει στο εξής η ελληνική Βουλή.

Νωρίτερα ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης προχώρησε στη δοκιμή των νέων συστημάτων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα από τη Βουλή, το «ενιαίο συνεδριακό σύστημα συστήματος» (μικροφωνικό σύστημα και σύστημα εγγραφής ομιλητών – ηλεκτρονικής ψηφοφορίας), που θα εγκατασταθεί στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής και μετά από την κατακύρωση αποτελεσμάτων ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου, το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 556.167,95 ευρώ.

Το έργο ανέλαβε η εταιρεία που κατέθεσε την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής».

Η απόφαση για την εκτέλεση εργασιών αναβάθμισης του σημερινού συστήματος, καθώς και αγορά των αναγκαίων γι’ αυτήν υλικών ελήφθη τον Απρίλιο του 2014, ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, επίσης από την ίδια εταιρεία, έγινε η προμήθεια 600 λευκών καρτών ID-CARDS (DCN-IDCRD-B) «για τις ανάγκες του συστήματος εγγραφής ομιλητών-ηλεκτρονικής ψηφοφορίας-συστήματος καταγραφής των αιθουσών του Μεγάρου της Βουλής», που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν και «ως ταυτότητες των βουλευτών».

Παρακαλούμε περιμένετε ...