Πρόταση για Erasmus δικηγόρων από το Νίκο Ανδρουλάκη

Πρόταση για Erasmus δικηγόρων από το Νίκο Ανδρουλάκη

Ο Ευρωβουλευτής με την ερώτησή του, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει αν ένα τέτοιο πρόγραμμα γίνεται να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Erasmus+

Γραπτή ερώτηση για τις δυνατότητες εφαρμογής της πρότασης της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών κ. Νίκος Ανδρουλάκης.

Η πρόταση αφορά τη συνεργασία των Ελληνικών Δικηγορικών Συλλόγων, με αυτούς άλλων κρατών μελών, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους ασκούμενους δικηγόρους να πραγματοποιούν μέρος της άσκησής τους σε δικηγορικές εταιρείες και γραφεία του εξωτερικού.

Ο Ευρωβουλευτής με την ερώτησή του, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει αν ένα τέτοιο πρόγραμμα γίνεται να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Erasmus+ ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, καθώς και με ποιους τρόπους θα μπορούσε να βοηθήσει στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας αυτής.

Σημειώνεται ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα θα μπορούσε να έχει πολλαπλά οφέλη για τους δικαιούχους, καθώς θα μπορούσαν να αποχτήσουν εμπειρίες από διαφορετικά νομικά συστήματα και να βελτιώσουν τις νομικές γνώσεις τους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Ανδρουλάκη

Η Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, παρουσίασε πρόσφατα πρόταση για τη συνεργασία μεταξύ των Ελληνικών Δικηγορικών Συλλόγων και αυτών των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα σε ασκούμενους δικηγόρους να πραγματοποιούν ένα διάστημα άσκησης σε δικηγορικές εταιρείες και γραφεία σε άλλο κράτος μέλος από αυτό που απέχτησαν το πτυχίο τους.

Το πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε να είχε πολλαπλά οφέλη για τους δικαιούχους καθώς θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν εμπειρίες από διαφορετικά δικαιϊκά συστήματα, δημιουργώντας συγχρόνως τις κατάλληλες συνθήκες για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της εφαρμογής του δικαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της προσέγγισης των εθνικών νομοθεσιών.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

- Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης ενός τέτοιου προγράμματος μέσω του Erasmus+ ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων;

- Γνωρίζει η Επιτροπή αν υπάρχουν ήδη παρόμοια προγράμματα για δικηγόρους που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη μέλη;

- Πως θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεισφέρει στην πραγματοποίηση της ανωτέρω πρωτοβουλίας;

Παρακαλούμε περιμένετε ...