Πρόσθετες πληροφορίες για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» ζήτησε η Κομισιόν από τις ελληνικές αρχές

Πρόσθετες πληροφορίες για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» ζήτησε η Κομισιόν από τις ελληνικές αρχές

Απάντηση της Επιτρόπου Ελίζα Φερέιρα στον Δημήτρη Παπαδημούλη για το «πάγωμα» της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης

Για το «πάγωμα» της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για «τα σπιτάκια ανακύκλωσης» στην Ελλάδα απάντησε η Επίτροπος για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Ελίζα Φερέιρα, σε ερώτηση του επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Συγκεκριμένα, η κ. Φερέιρα αναφέρει τα εξής:

1. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν από τις ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο των τακτικών ανταλλαγών τους σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων συνοχής, πρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με τη στρατηγική σημασία, τη σχέση κόστους-οφέλους και τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων σε μια συγκεκριμένη κατηγορία εγκαταστάσεων ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων («σπιτάκια ανακύκλωσης»).

2. Οι προαναφερθείσες επενδύσεις αφορούν έργα συνολικού ύψους 48 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτούνται στην Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταφορών και Περιβάλλοντος 2014-2020, ενώ παρόμοιες επενδύσεις επιλέχθηκαν και για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ στις Περιφέρειες Πελοποννήσου με προϋπολογισμό 22 εκατ. ευρώ και στην Περιφέρεια Κρήτης με προϋπολογισμό 22 εκατ. ευρώ.

3. Στο πλαίσιο αυτό, οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν να μην προβούν στη δήλωση δαπανών σε σχέση με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης». Σύμφωνα με τις διαδικασίες που διέπουν το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των ταμείων της πολιτικής συνοχής, η Επιτροπή πρότεινε να διενεργήσει τον έλεγχο η ελληνική αρχή ελέγχου (ΕΔΕΛ) για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που αναφέρονται στο σημείο 1.

Ο κ. Παπαδημούλης στην ερώτησή του είχε επικαλεστεί δημοσιεύματα του ελληνικού Τύπου, τα οποία αποκάλυπταν προηγούμενη επιστολή της κ. Φερέιρα προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας, «με την οποία αφήνονται σαφείς αιχμές για τη χρηστή διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη χρηματοδότηση του συστήματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης στην Ελλάδα, γνωστού ως σπιτάκια ανακύκλωσης». Καταλήγοντας ο κ. Παπαδημούλης ερωτούσε:

1. Ποια είναι τα ειδικότερα ζητήματα που έχουν ανακύψει και οδήγησαν στο πάγωμα της χρηματοδότησης και ποιοι συγκεκριμένοι κίνδυνοι έχουν εντοπιστεί;

2. Ποιες περιοχές αφορούν τα ζητήματα που έχουν εντοπιστεί, σε ποια χρονική περίοδο αναφέρονται και ποιο το ύψος των σχετικών κονδυλίων;

3. Σε ποιες περαιτέρω ενέργειες αναφέρεται η Επίτροπος;

Με ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι πρόκειται για απάντηση-κόλαφο της Κομισιόν και ότι η κυβέρνηση της ΝΔ είναι εκτεθειμένη για το σκάνδαλο εκατομμυρίων με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης».